Programma der braderie 1939, Badstad Heist-Duinbergen.

Programma der braderie 1939, Badstad Heist-Duinbergen.
AFFEVXX00022
Titel: Braderie 1939, Badstad Heist-Duinbergen. Rode en zwarte letters op een gele achtergrond: Badstad Heist-Duinbergen, programma der braderie 1939 op zaterdag 27, zondag 28, maandag 29 en dinsdag 30 mei. Algemene uitverkoop van meer dan 2.000.000 Frank koopwaren waaronder: witgoed en stoffen, kleederen,..., cigaren en sigaretten, gereedschappen, kaders en figuren, enz. enz. Wie koopjes wil doen aan sportprijzen, wie een aangename dag wil doorbrengen, kome naar de braderie op 27-28-29 en 30 mei aanstaande. Verrassingen- verkleedingswedstrijd- attractie- tombola- verlichting- feesten- muziek en leute. Koopt in Heist! Buitengewone reklaamverkoop. Links bovenaan in rode letters met 2 zwarte lijnen onderlijnt en links onderaan in rode letters met 2 zwarte lijnen bovenlijnt: Heist herleeft.
(36,3 X 55,2 cm). Kleine scheurtjes aan de zijkanten rechtsonder en linksboven.
Idem tot AFFEVXX00025. (ON: BKL 0024)
Affiches
Evenementen
27, 28, 29 en 30 mei 1939
J. Devlieghe, secretars van het inrichtend Comité
P. Ghyssaert
Dilte