Gemeente Oostkerke op zondag 28 mei 1933, plechtige aanstelling van den Heer Arthur Loobuyck als Burgemeester der Gemeente.

Gemeente Oostkerke op zondag 28 mei 1933, plechtige aanstelling van den Heer Arthur Loobuyck als Burgemeester der Gemeente.
AFFEVXX00033
Titel : Gemeente Oostkerke op zondag 28 mei 1933, plechtige aanstelling van den Heer Arthur Loobuyck als Burgemeester der Gemeente. Rode letters op een witte achtergrond. De rode tekst is omrand door blauw/geel/rood/blauw gestreept `kaderŽ. Links over het kader: groene planten en links bovenaan het teken van de Vlaamse leeuw in een blauw embleem omrand in rood. Beschrijving tekst: Gemeente Oostkerke op zondag 28 mei 1933, plechtige aanstelling van den Heer Arthur Loobuyck als Burgemeester der Gemeente. Programma der Feestelijkheden. Zaterdag 27 mei 1933: te 7 ure Žs avonds: aankondiging der inhalingsfeesten door kanonnengebrom en klokkengeluid. Zondag 28 mei 1933: Žs Voormiddags: Algemeene versiering en Bevlagging. Te 2 ure: Vorming van den stoet in Žt dorp. Te 21/2 ure: Vertrek van den Stoet naar de `Wijk PeereboomŽ tot bij Heer Louis Callewaert. Te 2 Ÿ u.: Aan de grenzen der gemeente Aankomst der genoodigden:Mr J.B.Coppieters Žt Wallant, Arrondissement. Te 3 ure: Ontvangst van den Heer Burgemeester - Aanbieding van de Burgemeesters jerp. Te 3 Œ ure: Vertrek van den Stoet naar Žt dorp. Te 4 ure: Verwelkoming van den Heer Burgemeester in de ` Wijk EijenbrouwckeŽ aan de herberg van Mr Jules Warmoes-Burggraeve. Cantate door al de schoolkinderen. Te 4 œ ure: Defilé aan het Gemeentehuis van den Stoet, bestaande uit: Muziekkorps- de Maatschappijen der gemeente met vaandels- Versierde paarden - Rijwielers - Groepen - Rijtuigen - Praalwagens en de schoolkinderen. Te 5 ure: Aanspraak van den Heer Burgemester en bezichtigen der versierde gebouwen en opschriften. Te 5 œ ure: Concert. Te 6 ure: Volksbanket per inschrijving in het Gemeentehuis. Te 7 ure: Wandelconcert. Bezoek der herbergen. Te 8 ure: Algemeene verlichting in Žt dorp. Te 9 ure: Fakkeltocht met muziek en Venitiaansche Lampen. Slot der feesten: Vuurwerk. De versierde Paarden, Groepen, Rijtuigen en Wagens zullen premien bekomen. Iedere deelnemende Maatschappij bekomt een Herrinnerings medalie.
(59 X 85 cm). Veel herstelde scheuren.
(ON: T0086, 3272).
Affiches
Evenementen
1933
De secretaris R. Tydgat. De schepenen Em. Van de Ryse, R. Tydgat.
P. Ghyssaert, Heyst
Dilte