Badstad Heyst - aan- zee, Sinksenfeesten en Gemeentekermis 1937, groote prijs der steenbakkerij, Daveloose en Dumarey, Solemneele processie en zeewijd

Badstad Heyst - aan- zee, Sinksenfeesten en Gemeentekermis 1937, groote prijs der steenbakkerij, Daveloose en Dumarey, Solemneele processie en zeewijd
AFFEVXX00034
Titel: Badstad Heyst - aan- zee, Sinksenfeesten en Gemeentekermis 1937, groote prijs der steenbakkerij, Daveloose en Dumarey, Solemneele processie en zeewijding. Rode letters op een wit/beige achtergrond. De rode tekst is dik omrand in het rood. Beschrijving tekst: Badstad Heyst - aan- zee, Sinksenfeesten en Gemeentekermis 1937. Zondag 16 mei (Sinksen). Te 5 uur: concert op de Statieplaats door de plaatselijke Harmonie `Willen is kunnenŽ. Zondag 23 mei (gemeentekermis). Te 9 uur: duivenvlucht uit Arras, ingericht door de Maatschappij `Jong en moedigŽ, Kursaalstraat. Te 10 uur: duivenvlucht uit Breteuil, ingericht door de Maatschappij ` De zwaluwŽ, Pannestraat. Te 3 uur: Schieting door de Kon. Handboogmaatschappij ` De DuinengalmŽ. 800 fr vooruit. Maandag 24 mei: Viering door den plaatselijken Oud- strijdersbond van zijn meer dan 15 jarig bestaan. Te 9 uur: H. Mis ter nagedachtenis der overleden Leden en Gesneuvelden voor Žt Vaderland. Te 11 uur: uitreiking der diplomaŽs en eereteekens aan bestuursleden, gevolgd door tombola met 1000 fr prijzen. Te 2.30 uur: Schieting door de Kon. Handboogmaatschappij ` De DuinengalmŽ. 500 fr vooruit. Te 3 uur: velokoers voor beginnelingen, ingericht door R. Couwijzer, café `Sport RevueŽ, Pannestraat. Te 8 uur: biljartprijskamp gegeven in het Hotel Central, Statieplaats. Dinsdag 25 mei: Te 3 uur: Schieting door de Kon. Handboogmaatschappij ` De DuinengalmŽ. 500 fr vooruit. Te 8 uur: karabijnschieting ingericht door de Schuttersafdeling der Gewezen Onder-Officieren in de Caveau, Statieplaats. Donderdag 27 mei: Te 1.30 uur: groote velokoers genaamd: groote prijs der steenbakkerij, Daveloose en Dumarey. Voor juniors van den B.W.B. 85 KM. Inschrijvingen te zenden aan Maurice Verfaille, Café des Sports. Vertrek en aankomst in den Molenhoek. Te 3 uur: Schieting door de Kon. Handboogmaatschappij ` De DuinengalmŽ. 500 fr vooruit. Zondag 30 mei - Kermis Wijk Molenhoek, St-Antoniusstraat en Nieuw Markt. Te 11 uur: Solemneele processie en zeewijding Te 2 uur: groote beroepsrennerskoers ingericht door de veloclub `De Heistsche DuinenzonenŽ, Kursaalstraat. Maandag 31 mei: Te 3 uur: velokoers voor beginnelingen bij Pieter Martony, Café `Žt Nieuw HeistŽ, Ridder de Vrièrestraat. Te 5 uur: bolling voor de vrouwen bij A. D Backere, café St Antoine, St-Antoniusstraat. Te 5 uur: schieting op de liggende pers bij August Coppens, Molenhoek. Te 8 uur: Kamping van den prijskamp op den toptafel ten voordeele van het steunfonds der Vuurkruisen, gespeeld op Zondag en Maandag, bij Oppalfens, café Žt Marktplein, nieuwe markt. Zondag 6 juni (kermis wijk Oosthoek), Te 5 uur: Bolling voor de vrouwen bij C. Verbeke, café La Sirène, Pannestraat. Maandag 7 juni: Te 2 uur: Bolling voor de vrouwen bij L. Deschrijver, café Malvientje, Pannestraat. Te 4 uur: velokoers voor beginnelingen bij L. Vantorre, café Ferry-Bank, Pannestraat. Te 5 uur: schieting op de liggende pers bij Strubbe, café lŽIndépendance, Noordstraat. Te 5.30 uur: bolling voor de vrouwen bij G. Haerinck, café `De GoalkeeperŽ, Consciecestraat. Zondag 13 juni (kermis wijk Duinbergen): Te 2 uur: schieting op de liggende wip bij J. Rombout, café `Ploeg JanŽ. Te 2.30 uur: velokoers voor beginnelingen bij Rabaey, `Café du CentreŽ, Elisabethlaan. Te 4 uur: bolling door den hoepel voor mannen en vrouwen bij Wwe Reubens, Knokkestraat. Maandag 14 Juni: Te 4 uur: bolling voor de vrouwen bij A. Laforce, `Café du GarageŽ, Knokkestraat. Te 5 uur: schieting op de liggende pers bij Jules Bourgoo, Café `Belle VueŽ. Dinsdag 15 juni: Te 6 uur: Kaarting prijskamp bij C. Van de Walle, Café Žt Lusthof, Knokkestraat.
(67 X 99,5 cm). Veel herstelde scheuren.
Affiches
Evenementen
1937
De secretaris R. Gobert. De Burgemeester F. Demyttenaere.
Verstraete, Heyst
Dilte