Stella Artois, La Grande Bière - Het Bier, N.V. Artois Noordzee - Jabbeke, Het Jaar van het Kind, De Barakkenschool, zaterdag 29 september 1979, om 15

Stella Artois, La Grande Bière - Het Bier, N.V. Artois Noordzee - Jabbeke, Het Jaar van het Kind, De Barakkenschool, zaterdag 29 september 1979, om 15
AFFEVXX00051
Titel: Stella Artois, La Grande Bière - Het Bier, N.V. Artois Noordzee - Jabbeke, Het Jaar van het Kind, De Barakkenschool, zaterdag 29 september 1979, om 15 uur, Gratis Bal, Kinders Siska. Boven in witte letters op een oranje tekstvak omrand in het beige: Stella Artois. Onderaan in witte letters op een oranje tekstvak omrand in het beige: La Grande Bière - Het bier. Tussen deze 2 tekstvakken op een witte achtergrond in zwarte letters:N.V. Artois Noordzee - Jabbeke, Het Jaar van het Kind, Feestkring Oosthoek Knokke, De Smoeltrekkers richt in De Barakkenschool, zaterdag 29 september 1979, om 15 uur zal op het Oosthoekplein, de oude Barakkenschool heropend worden. Inschrijvingen voor de kinderen gebeuren ter plaatse in al de herbergen. Iedereen welkom. Gratis bal met orkest The Swingers om 21 uur bij Kinders Siska.
(40 X 60 cm). Takszegel van 1F rechts onderaan.
(ON: NIEW 00659)
Affiches
Evenementen
29/sep/79
Drukk. Vancampo, Oostende - 059/70.11.42
Dilte