Een avondje Heist - 5, 8 mm. Klankfilms, Heyst leeft presenteert..., Donderdag 22 januari Ž81 om 20 uur stipt, zaal Ravelingen.

Een avondje Heist - 5, 8 mm. Klankfilms, Heyst leeft presenteert..., Donderdag 22 januari Ž81 om 20 uur stipt, zaal Ravelingen.
AFFEVXX00070
Titel: Een avondje Heist - 5, 8 mm. Klankfilms, Heyst leeft presenteert..., Donderdag 22 januari Ž81 om 20 uur stipt, zaal Ravelingen. Op een groene achtergrond zwarte letters ( behalve 22 januari Ž81 op witte sticker): , Heyst leeft presenteert..., Donderdag 22 januari Ž81 om 20 uur stipt, zaal Ravelingen, Een avondje Heist - 5, 8 mm. Klankfilms. 1. De Koning der Haartiesten, 2. De riante Beeldenroute, 3. Voordracht door ere-Schepen Georges Parez over de geschiedenis van Heist en de storm van 1 februari 1953, 4. De storm van 1 febr. 1953. Film van Marcel Jooris, 5. Het filmjournaal van Heist `80, Toegangsprijs: 80 fr. - Leden Heyst leeft: 40 Fr. Onderaan in zwarte letters in groen tekstvak met fijne zwarte omranding: Saddleman Jeansshop, Vlamingstraat 22 - Heist, Tel. 51.18.16, met links een afbeelding van een ventje en rechts de achterzijde van een persoon in jeasbroek van LeviŽs met eronder gedrukt: LeviŽs laat van je beste kant zien. Op de ommezijde van de affiche staat rechts onderaan in blauwe stylo geschreven: een avondje Heist, 27 Nov. 1980 + een takszegel van 1F helemaal rechts onderaan.
(39 X 60 cm).
(ON: NIEW 02317)
Affiches
Evenementen
22/jan/81
Pvba eddy-druk
Dilte