Stad Aalst, Carnaval 1934, Jaarlijksche Monster-Kavalkade en Ommegang der Reuzen.

Stad Aalst, Carnaval 1934, Jaarlijksche Monster-Kavalkade en Ommegang der Reuzen.
AFFEVXX00090
Titel: Stad Aalst, Carnaval 1934, Jaarlijksche Monster-Kavalkade en Ommegang der Reuzen. Rode en zwarte letters en grote tekening van boven tot 21 cm van de onderkant op witte achtergrond. Beschrijving tekst bovenaan: in het rood: Stad Aalst, Carnaval 1934. Beschrijving tekst onderaan: in rood: Jaarlijksche Monster-Kavalkade en Ommegang der Reuzen. Daaronder in zwarte letters: 11e uitgang op zondag II februari 1934, om 14 u. met medewerking van meer dan 80 verkleede Groepen en talrijke Muziekkorpsen. 60000 Franken prijzen. Winterfoor, Lichtstoet, Dansfeesten. Maandag 12 en Dinsdag 13 Februari , Prachtige Karnavalfeesten. Beschrijving tekening: een mannenreus en vrouwenreus met ervoor 12 verklede personen en achter de 2 reuzen 1 verklede persoon. De mannenreus is gekleed in het geel/rood. De vrouw in het blauw en draagt in haar linkerhand een rood/witte paraplu. Links op de tekening 2 mannetjes met zwarte hoed met gele streep, geel/zwart pak, zwarte sokken en gele klompen. De linkse speelt trommel, de rechtse dwarsfluit. Rechts op de tekening mannetjes gekleed in het olijfgroen/rood/wit met zwarte en rode Vlaamse leeuwen op hun tenue. Ze dragen in hun linkerhand een gele mand met gele ballen in. De man op olijfgroen paard achter de 2 reuzen is gekleed in blauw, blauwe hoed en rode veer op hoed.
(61,2 X 100 cm). Ontwerp van M. Derolex.
(ON: NIEW 01860)
Affiches
Evenementen
1934
Žt College van Burgemeester en Schepenen
Druk. We. J. Van Opdenbosche Cie. N.V. Aalst.
Dilte