Composteren is Kinderspel, Kom en Overtuig Jezelf.

Composteren is Kinderspel, Kom en Overtuig Jezelf.
AFFEVXX00135
Titel: Composteren is Kinderspel, Kom en Overtuig Jezelf. Bovenaan gele letters in groen tekstvak op een oranje achtergrond fijn omrand in zwart, daaronder foto op oranje achtergrond fijn omrand in zwart en daaronder witte letters in groen tekstvak op een oranje achtergrond fijn omrand in zwart. Beschrijving tekstvak 1: Composteren is Kinderspel, Kom en Overtuig Jezelf. Beschrijving foto: een bruin hekken met daarachter groene bomen. Beschrijving tekstvak 2: De poort van onze demonstratieruimte in opbouw gaat al even voor u open tijdens het Weekend van de compostmeesters zaterdag 7 & zondag 8 juni 2003, 10 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 17 uur. Noordhinder Heist (tegenover parking rusthuis). Aan de ommezijde staat in midden bovenaan geschreven met zwarte stylo: Sincfala.
(29,9 X 42,1 cm)
(ON: NIEW 02315)
Affiches
Evenementen
7 en 8 juni 2003
V.U. Burgemeester Graaf Leopold Lippens.
Dilte