Grondstof, stof tot nadenken HOUT - Open Monumentendag Vlaanderen - Zondag 11 september 2005

Grondstof, stof tot nadenken HOUT - Open Monumentendag Vlaanderen - Zondag 11 september 2005
AFFEVXX00205
Titel: Grondstof, stof tot nadenken HOUT - Open Monumentendag Vlaanderen - Zondag 11 september 2005. Een egaalblauwe achtergrond met bovenaan een kanstanjebuirne rand waarop een sterpatroon van houten inlegwerk met daarin een titel in grote witte drukletters `Grondstof, stof tot nadenkenŽ. Aansluitend op die afbeelding staat het thema in grote rode drukletters geafficheerd `HOUTŽ met daaronder in witte drukletters `open monumentendag vlaanderenŽ daaronder gevolgd door `zondag 11 september 2005Ž in evengrote zwarte drukletters. Midden de affiche is een wit A4 blad aangebracht waarop het programma samengesteld door het lokaal comité staat afgedrukt als een gewone zwart op wit tekst. Daaronder staat de promotor afgedrukt in grote witte drukletters op blauw veld (www.skynet.be/openmonumentendag) . De affiche sluit met een opsomming van alle initiatiefnemende overheden, coördinerende dienst, en de samenwerking en steun met privéondernemingen, alle met een herkenbaar logo naast elkaar.
(42 X 30 cm)
(ON: NIEW04259)
Affiches
Evenementen
11/sep/05
V.U. Jaspaert, Oude Beurs 27, 2000Antwerpen
Ministerie Vla. Gemeenschap. Afd. monumenten en landschappen
Dilte