Badstad Heist - Aan - Zee 3e Groote Prijs der Noordzee, Prijs Jef Devos - Ereprijs Sigaretten `BelgaŽ. Baankoers voor Onafhankelijken (B.W.B.)

Badstad Heist - Aan - Zee  3e Groote Prijs der Noordzee, Prijs Jef Devos - Ereprijs Sigaretten `BelgaŽ.  Baankoers voor Onafhankelijken (B.W.B.)
AFFEVXX00206
De voorzijde: Geelbruin verkleurde kleine affche van een licht soort krantenpapier met in het midden een dwarse plooi en met tamelijk gave randen links en boven, een ingescheurde rand in het midden rechts en onderaan kleine scheurtjes. De tekst is in zwarte druk en in verschillende lettertypes en - grootten. Bovenaan in een kader staat de prijs van de affiche (1 Frank) en een lotnummer waarmee een Clubzetel kan worden gewonnen. De bovenste helft bevat de titel van het sportevenement in grote zwarte opdruk, daaronder in kleine druk de inrichters, de prijzen en het wedstrijdparcours. In de onderste helft staat een tabel uit twee kolommen met de rugnummers en naam van de renners, met hun woonplaats. Helemaal onderaan staan de namen van de bestuursleden van de Heistse Veloclub. De achterzijde: De rechterhelft toont een in potlood geschreven ontwerp van brief van 25 augustus 1939 van de heer Willy De Grauwe aan de minister van economische zaken en middenstand de heer G. Sap over de gevolgen van een oproeping tot het zich vervoegen bij een legerkorps te Antwerpen.
(36 X 27 cm) Rechterkant in het midden uitgescheurd, onderkant met kleine scheurtjes.
Oud nummer: NIEW02543
Affiches
Evenementen
22/09/1935.
P. Ghyssaert, Heyst.
Veloclub `Heistsche DuinenzonenŽ m.m.v. Sportwereld en de Landwacht En het stedelijke Feestcomiteit.
Dilte