14e Festival van het Volkslied aan Zee - Koksijde

14e Festival van het Volkslied aan Zee - Koksijde
AFFEVXX00502
Titel: Koksijde-Oostduinkerke. Binnenplein Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke. 14e Festival van het Volkslied aan Zee: Il Sogno Particolare en Twalseree. 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap.
(38 x 58 cm). Groene letterdruk op gele achtergrond.
(ON: 2008/253) 2 stuks (a-b).
Affiches
Evenementen
4 juli en 11 juli 2008
V.U. Hilde Degraeve
Dilte