Heist-A/Zee - GROTE KAARTPRIJSKAMP - 26 october 1947

Heist-A/Zee - GROTE KAARTPRIJSKAMP - 26 october 1947
AFFEVXX00817
Tekst: 'Heist-A/Zee. Ter gelegenheid van de heropening van RERUM NOVARUM op 26 october 1947, GROTE KAARTPRIJSKAMP (Bieden) gratis en voor iedereen - 1000 Fr. Prijzen in natura, waaronder konijnen en kiekens. De prijzen zullen daags voor den prijskamp tentoongesteld worden. Inschrijving van 6 œ tot 8 œ uur. De lokaalhouder, Remi De Keyser.'
Papier | Rechthoek | Oranje, zwarte letterdruk. Fiscale zegel van 0,40 F | 37 x 55 cm
(ON: 2013/100).
Affiches
Evenementen
26/10/1947
De Keyser, Remi
Ghyssaert, P. (Heist)
Dilte