VERORDENING. In den laatsten tijd hebben zich de kwaadwillige beschadigingen van telefoonleidingen, alsook misdadige pogingen om Žt spoorwegverkeer te

VERORDENING. In den laatsten tijd hebben zich de kwaadwillige beschadigingen van telefoonleidingen, alsook misdadige pogingen om Žt spoorwegverkeer te
AFFOLXX00007
VERORDENING. Er worden bijkomende sancties ondernomen tegen de stijgende sabotage van de telefoonleidingen en de belemmering van het spoorwegverkeer. Ondertekend door: De Gouverneur (Get.) F. Von Huene
Wit papier. Zwarte druk. (50 x 35 cm). Vergeeld. Onderaan gescheurd
Affiches
Oorlog
Dilte