Milice Nationale. Levée de 1930. AVIS. Sont invités à se présenter à lŽAdministration communale, entre le 1e et le 31 AOUT 1929 pour y remplir le form

Milice Nationale. Levée de 1930. AVIS. Sont invités à se présenter à lŽAdministration communale, entre le 1e et le 31 AOUT 1929 pour y remplir le form
AFFOLXX00012
Tweetalige oproep van de Nationale Militie met betrekking tot de lichting van 1930. Militieplichtigen moeten zich aanmelden bij het gemeentebestuur om de administratieve formulieren in te vullen. Tevens staat er een wetuittreksel bij betreffende de oproepcriteria. Ondertekend door: De Burgemeester en De Gemeentesecretaris
Tweetalig: Frans en Nederlands
Wit papier. Zwarte druk. (53 x 70 cm).
Affiches
Oorlog
1929
Van Caeneghem, Gand (drukker). Burgemeester en gemeentesecretaris (opdrachtgever)
Dilte