Centrale dienst voor de statistiek. ALGEMEENE TELLING DER MOTORVOERTUIGEN

Centrale dienst voor de statistiek. ALGEMEENE TELLING DER MOTORVOERTUIGEN
AFFOLXX00015
Algemene telling der motorvoertuigen. Iedereen is verplicht om binnen een bepaalde periode aangifte te doen van zijn voertuig(en) bij het gemeentebestuur. Getekend door: Minister van Landsverdediging F. DEMETS, de Minister van Economische Zaken DELRUELLE, de Minister van Verkeerswezen RONGVAUX
Wit papier. Zwarte druk. (44 x 68,5 cm). Gedrukt op de achterzijde van een stafkaart.
Affiches
Oorlog
1945
Ministeries van Landsverdediging, van Verkeerswezen en van Economische Zaken (opdrachtgevers)
Dilte