Ministère de lŽAgriculture et du Ravitaillement. ABATAGE DES PORCS. Arrêté du 25 novembre 1940

Ministère de lŽAgriculture et du Ravitaillement. ABATAGE DES PORCS. Arrêté du 25 novembre 1940
AFFOLXX00016
HET SLACHTEN VAN VARKENS. Wettelijke gedetailleerd reglement betreffende het slachten van varkens. Besluit van 25 november 1940. Getekend door de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening, DE WINTER.
Geel papier. Zwarte druk. (42 x 59,5 cm). Lichtjes gerafeld aan rechter- en onderkant. Verkleurd aan de randen.
Affiches
Oorlog
1940
Lesigne, Bruxelles (drukker). Ministère de lŽAgriculture et du Ravitaillement (opdrachtgever)
Dilte