BERICHT - In uitvoering van een beslissing der Regeering, zullen in de verschillende streken van het Land verkeerstoezichtposten opgesteld worden.

BERICHT - In uitvoering van een beslissing der Regeering, zullen in de verschillende streken van het Land verkeerstoezichtposten opgesteld worden.
AFFOLXX00019
Bericht. Waar verkeerstoezichtposten opgesteld staan, wordt enkel doorgang verleend op vertoon van de identiteitskaart of van een verblijfpas. Moet men beroepshalve veelvuldig de toezichtpost passeren, dan kan men een doorgangspas bij de gemeente krijgen. Brussel, den 9 December 1939. Ondertekend door: Ministers van Binnenlandse Zaken, DEVÈZE en van Defensie, DENIS
Wit papier. Zwart druk. (33 x 50 cm).
Affiches
Oorlog
1939
Boekdrukkerij van Žt Militair Cartografisch Instituut, Brussel (drukker). Ministeries van Binnenlandse Zaken en Landsverdediging (opdrachtgever)
Dilte