Provincie West-Vlaanderen. Kabinet van de Gouverneur. Politieverordening. De Gouverneur a.i. der Provincie West-Vlaanderen, besluit: ART.1 In de Provi

Provincie West-Vlaanderen. Kabinet van de Gouverneur. Politieverordening. De Gouverneur a.i. der Provincie West-Vlaanderen, besluit: ART.1 In de Provi
AFFOLXX00026
POLITIEVERORDENING. Het nieuwe uitvoeringsbesluit van de Gouverneur tot instelling van het politie-uur, vervangt de verordening van 30 augustus 1943. Zo mogen burgers zich Žs nachts tussen 22u en 05u30 niet meer buiten gaan. Drank- en spijshuizen mogen in die tijdspanne geen personen ontvangen, bedienen of herbergen. Overtreders worden gesanctioneerd. Brugge, 30 juni 1944. Ondertekend door: de Gouverneur a.i. BULCKAERT
Wit papier. Zwarte druk. (49,5 x 65 cm).
Affiches
Oorlog
1944
Moyaert, Brugge (drukker). Kabinet van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen (opdrachtgever)
Dilte