BERICHT - Tijdens de Duitsche bezetting hebben talrijke Belgen geholpen om Engelse en Amerikaanse soldaten en vliegers aan den vijand te ontsnappen. A

BERICHT - Tijdens de Duitsche bezetting hebben talrijke Belgen geholpen om Engelse en Amerikaanse soldaten en vliegers aan den vijand te ontsnappen. A
AFFOLXX00027
BERICHT. Dringend verzoek aan alle burgers die tijdens de bezetting behulpzaam waren, of onderdak hebben verleend, aan Anglo-Amerikaanse soldaten en die nog niet geregistreerd zijn, om zich kenbaar te maken. Dit kan door het opsturen van een postkaart waarop enkel de naam en het adres van de afzender op vermeld staat.
Tweetalig: Frans en Nederlands
Wit papier. Rode en zwarte druk. (28 x 43,5 cm). Bovenaan de Engelse en Amerikaanse vlag
Affiches
Oorlog
1945
Buschmann, Antwerpen (drukker)
Dilte