A la Nation - Le monde connaît à nouveau des heures tragiques. Il importe que lŽunion étroite de tous les belges mette en oeuvre sans retard et sans

A la Nation - Le monde connaît  à nouveau des heures tragiques. Il importe que lŽunion étroite de tous les belges mette en oeuvre sans retard et sans
AFFOLXX00029
AAN DE NATIE. Alle Belgen worden opgeroepen om, onverwijld en zonder vooringenomenheid, actief mee te werken aan de vrijwaring van onze onafhankelijkheid en de integrale eerbiediging van onze landsgrenzen. Ondertekend door: De Minister van Binnenlandse Zaken, DEVEZE
Wit papier. Zwarte druk. (41 x 52 cm).
Affiches
Oorlog
Guyot, Brussel (drukker). Minister van Binnenlandse Zaken (opdrachtgever)
Dilte