Bericht van Rode Kruis Knokke in verband met gewonde militairen

Bericht van Rode Kruis Knokke in verband met gewonde militairen
AFFOLXX00133
Titel: `Ambulances de la Croix Rouge de Knocke. AVIS.Ž Gewonde en zieke soldaten moeten zich aan bepaalde regels houden. Ze mogen onder andere niet weggaan zonder toelating. Of weggaan na de avondmaaltijd. Soldaten die de regels overtreden worden aan het militair gerecht overgeleverd. Getekend door de plaatselijke voorzitter van het Rode Kruis M. Van Den Broucke.
Enkel Franstalig
(50 x 65 cm). Zwarte letterdruk op witte achtergrond. Zwaar beschadigt in midden, stuk weg uit centrum.
Affiches
Oorlog
18/09/2015
Voorzitter Marc Van Den Broucke.
Drukkerij Van Kerschaver te Knokke
Dilte