Afgietsel stadzegel MONNIKEREDE (1276)

Afgietsel stadzegel MONNIKEREDE (1276)
VRZSZXX00001
Monnikerede (1276). Tekst: Sigillu(m) (Scabi)norum de Mone(ke)rede. Afbeelding: rechtopstaande monnik, een boek in beide handen houdend, begeleid met twee lelies en van twee boten met gegorde zeilen.
Bron: afgietsel nr. 29607 van het Rijksarchief, naar afdruk nr. 10684 van de Archives nationales te Parijs, verzameling Douet d'Arcq
Ronde gipsen afdruk met aan de bovenkant groene glasuur. Achteraan een gekleefd haakje om op te hangen. (diameter: 6 cm).
Diverse verzamelingen
Stadszegels
BIB Sincfala