Afgietsel stadszegel SLUIS - Lamminsvliet (1293)

Afgietsel stadszegel SLUIS - Lamminsvliet (1293)
VRZSZXX00007
Sluis - Lamminsvliet (1293). Tekst: Sigillum Scabinorum de Lamminsvliete. Afbeelding: een boot voorzien met een roer, met ontvouwd zeil, op de voorplecht, een staande zegenende bisschop, gemijterd en met staf. Op het veld links, vier vissen boven de achtersteven, en rechts, twee vissen boven de voorsteven
Bron: afgietsel nr. 34 van het Rijksarchief, naar de originele afdruk die hangt aan akte nr. 254 van 14 november 1293, bewaard in het Rijksarchief Namen (Oorkonden van de graven van Namen)
Ronde gipsen afdruk met aan de bovenkant groene glasuur. Achteraan een gekleefd haakje om op te hangen. (diameter: 6,5 cm).
Diverse verzamelingen
Stadszegels
BIB Sincfala