Stoomtram-Maatschappij Breskens-Maldeghem

Stoomtram-Maatschappij Breskens-Maldeghem
VRZWPEF00003
Titel: Stoomtram-Maatschappij Breskens-Maldeghem / Naamloze vennootschap / gevestigd te Breskens. / waarvan de Statuten zijn bewilligd bij Koninklijk besluit van 1 Juni 1886, No. 48. Gewijzigd bij Koninklijk besluit van 4 Augustus 1887 No. 22, van 28 Januari 1889 No. 24, van 14 September 1895 No. 34, van 28 Augustus 1913 No. 45 en van 8 Februari 1923 No. 41 / Maatschappelijk Kapitaal Fl. 450.000,-- / verdeeld in negenhonderd aandeelen, elk groot vijf honderd Gulden. / Aandeel aan toonder No. 310 / Groot Vijf honderd Gulden / Breskens, 9 October 1923. Bovenaan blauwe natte stempel met de tekst: Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. Linksonder blauwe natte stempel met vermelding van verlaging nominlae waarde van het aandeel naar 200 gulden.
Document is een aandeel. Recto gedrukt in rood, zwart en geel op gelig papier. Natte stempels met blauwe inkt. Diverse gladgestreken vouwen. Bovenaan twee gaatjes van een verwijderd nietje. (35x22 cm)
Hoort samen met VRZWPEF00004. (ON: 2010/093)
Diverse verzamelingen
Waardepapieren
Effecten
1923
NV Stoomtram-Maatschappij Breskens-Maldeghem
Bureau Estelle