50 Pfennig (Suhl - Duitsland)

50 Pfennig (Suhl - Duitsland)
VRZWPGE00042
Dit is een soort waardebon. Kant 1: aan de 2 zijkanten staat geschreven Ž50 Im grünen Wald die rote Stadt 50 die ein zerschossen Rathaus hat.Ž In het midden een afbeelding van het stadhuis van de hand van K. Mundt. Kant 2: Er staat 2 maal geschreven `50 Pfg.Ž Links staat: `Gutschein der Stadt SuhlŽ en rechts staat: `Der Gutschein verliert Seine Gültigkeit wenn er nicht einen Monat nach erfolgtem Aufrufe des Magistrats bei der Kämmereitasse eingelöst wird. Der Magistrat (handtekening)Ž. In het midden staat het wapenschild van Suhl.
Rechthoekig biljet van zwart, groene en rode druk. Is licht verkleurd. (10,6 x 7,1 cm)
(ON: VAR0264)
Diverse verzamelingen
Waardepapieren
Geld
1921
Suhl
Druck Adolf Forker Leipzig
Zolder