>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
Drie jaar boekhouding op een bedrijf met intensieve beoefening van de varkensfokkerij en -mesterij
Ferrin, L.
Ministerie van Landbouw
Brussel
1970
39 p.
Vervolg van "L.E.I. -schriften" nr 82/BE-12 en 101/BE-14
OBKH_KHSF [SF] 633.8
Varkensteelt