1792, J.F. Mabesoone, Kaart van de waterwegen tussen Brugge en Sluis, met opgave van de aanpalende gronden die aan de stad Brugge toebehoren (Stadsarchief Brugge, Kaarten en Plannen, nr. 20)

1792 1

1792
Stadsarchief Brugge, Kaarten en Plannen, nr. 20.
1792