24/07/1803, Krantenartikel over de oorlogsinspanningen aan de havens, Ommelander courant (www.delpher.nl)

Parys den 24 July. Sedert de eerste Consul de Kusten en onderscheiden havens van het gewezen Vlaanderen bezogt heeft, hebben aldaar de Werkzaamheden op de Scheepstimmerwerven enen groten sprong gemaakt. Op de Werven van Ostende en Brugge is het bouwen van Kanonneerboten en Platboomde Vaartuigen reeds druk aan den gang, en op die van Gent, Sluis, Antwerpen, Brussel, Leuven, Diest en andere Plaatsen van het gewezen Belgien zal men daarmede ook onverwyld enen aanvang maken.

In de Havens van Ostende, Brugge, Sluis en Antwerpen zullen, zegt men, bovendien een aantal Fregatten gebouwd worden. Om kort te gaan, alles zal in de streken weldra een Oorlog zugtig aanzien krygen. – Op de Werven dezer Stad gaat het Bouwen van Kannonneersloepen en Platboomde Vaartuigen thands mede zeer yverig voort; men teld ‘er reeds 42, die op Stapel staan.

 

24/07/1803
Ommelander courant (www.delpher.nl)
1803