03/06/1805, Conseil général van het Leiedepartement gaat over tot de goedkeuring van de nodige fondsen voor de voorbereidingswerken aan het kanaal Brugge – Sluis (COPPEJANS-DESMEDT, H., ‘

De verbinding van Breskens met Gent en Brugge in de Franse tijd’, Bijdrage voor de geschiedenis der Nederlanden, 1956, 73; verwijzing: Rijksarchief Brugge, Departement van de Leie, 2377, brief van de prefect aan de hoofdingenieur van het departement dd 19 prairial jaar XIII (08/06/1805))

03/06/1805
COPPEJANS-DESMEDT, H., ‘De verbinding van Breskens met Gent en Brugge in de Franse tijd’, Bijdrage voor de geschiedenis der Nederlanden, 1956, 73
Coppejans-Desmedt, H.
1805