Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee : en bepalingen betreffende de verkeersscheidingsstelsels, routeringssystemen en betonningstelsel
R
Bestuur van het zeewezen en van de binnenvaart
[S.L.]
1972
126 p.
Teksten in het Nederlands en Frans
OBKH_KHSF [SF] 396.23
Vaarreglementen