>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
HomeCollectieCollectie

Zoek in de Museumcollectie

Tips
Zoek aan de hand van trefwoorden in de deelcollecties van de museumcollectie.

Wil je zoeken in de hele collectie selecteer dan in het veld 'Doorzoek een deelcollectie' het woord 'Alle'.

Wil je zoeken in een specifieke deelcollectie selecteer dan in het veld 'Doorzoek een deelcollectie' de betreffende deelcollectie. De keuzemogelijkheden bekom je door op het pijltje rechts van het veld te klikken.

Kies je voor het zoeken in een bepaalde deelcollectie dan kan je binnen deze deelcollectie ook een rubriek en eventueel onderrubriek selecteren. Zo kan je heel gericht zoeken binnen een bepaalde deelcollectie.

35563 Results
Besluit - In geval van bombardement toegang tot hun woning verleenen aan voorbijgangers
Besluit - In geval van bombardement toegang tot hun woning verleenen aan voorbijgangers
Bericht aan de bevolking - Ouderlingen opnemen
Bericht aan de bevolking - Ouderlingen opnemen
Polizeiverfügung - Politiebeschikking
Polizeiverfügung - Politiebeschikking
Ambtliche bekanntmachung - Ambtelijke mededeeling
Ambtliche bekanntmachung - Ambtelijke mededeeling
Belangrijk bericht - Verduistering
Belangrijk bericht - Verduistering
Bericht - Oversteken staatsgrens
Bericht - Oversteken staatsgrens
Bericht - Kreiskommandantur voor het publiek toegankelijk is
Bericht - Kreiskommandantur voor het publiek toegankelijk is
Medeburgers! De vrouwen en de kinderen zijn de slachtoffers van de zwarte markt!
Medeburgers! De vrouwen en de kinderen zijn de slachtoffers van de zwarte markt!
BESLUIT - waarbij de prijzen van sommige allernoodzakelijkste eet- en koopwaren worden geregeld
BESLUIT - waarbij de prijzen van sommige allernoodzakelijkste eet- en koopwaren worden geregeld
BESLUIT - bevelen van de bezettende macht volgens artikel 64 van de gemeentewet
BESLUIT - bevelen van de bezettende macht volgens artikel 64 van de gemeentewet
Toezicht op de werkeloosheid
Toezicht op de werkeloosheid
Politieverordening betreffende een algemeen uitgaansverbod der burgerbevolking
Politieverordening betreffende een algemeen uitgaansverbod der burgerbevolking
BERICHT - toegang tot den Zeedijk verboden aan alle motorrijtuigen
BERICHT - toegang tot den Zeedijk verboden aan alle motorrijtuigen
BERICHT - aangiften van oud metaal of afval van metaal
BERICHT - aangiften van oud metaal of afval van metaal
Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, Nationale Dienst Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid - Oproep werklieden (vrijwilligers voor Duitschland)
Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, Nationale Dienst Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid - Oproep werklieden (vrijwilligers voor Duitschland)
BERICHT- Tuinbouwers, kweekers van ooft, groeten, enz.
BERICHT- Tuinbouwers, kweekers van ooft, groeten, enz.
BELANGRIJK BERICHT - Er is vastgesteld geworden dat de lichtdemping in de woningen niet nageleefd wordt
BELANGRIJK BERICHT - Er is vastgesteld geworden dat de lichtdemping in de woningen niet nageleefd wordt
BERICHT - inzake het politie-uur der herbergen en het verkeersverbod
BERICHT - inzake het politie-uur der herbergen en het verkeersverbod
BERICHT - inzake verbod om zich verder dan 5 km van zijn woonplaats te bevinden voor de inwoners der strook van 10 km langs de kust
BERICHT - inzake verbod om zich verder dan 5 km van zijn woonplaats te bevinden voor de inwoners der strook van 10 km langs de kust
OPROEP - betreffende de uitbetaling van de in België uitgegeven opeischingsbevelen
OPROEP - betreffende de uitbetaling van de in België uitgegeven opeischingsbevelen
BERICHT - over het wettelijk betaalmiddel
BERICHT - over het wettelijk betaalmiddel
BERICHT - oproep van de regering dat mannen die zich bij het leger zullen voegen, zich moeten onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek
BERICHT - oproep van de regering dat mannen die zich bij het leger zullen voegen, zich moeten onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek
BERICHT - verbod op toegang tot het strand
BERICHT - verbod op toegang tot het strand
BELANGRIJK BERICHT - vreemden die 24u in de gemeente zouden verblijven moeten zich melden
BELANGRIJK BERICHT - vreemden die 24u in de gemeente zouden verblijven moeten zich melden
Schoolplicht
Schoolplicht
BEKENDMAKING - Betr. Verkeerspolitie
BEKENDMAKING - Betr. Verkeerspolitie
Red uw landgenoten - oproep tot donatie van bloed
Red uw landgenoten - oproep tot donatie van bloed
Passieve luchtbescherming: ontruiming der straten bij luchtaanvallen
Passieve luchtbescherming: ontruiming der straten bij luchtaanvallen
BERICHT - Sabotage vastgesteld
BERICHT - Sabotage vastgesteld
BERICHT - inzake plunderingsgoed
BERICHT - inzake plunderingsgoed