>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
HomeNieuwsNieuws 2009Geert Bourgeois - Vlaams minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed

Op 24 juli heeft de Vlaamse Regering beslist om de bevoegdheid Onroerend Erfgoed van
minister Philippe Muyters (N-VA) over te dragen naar zijn partijgenoot Geert Bourgeois. Als
vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand komt voor Geert Bourgeois de
post Onroerend Erfgoed erbij in zijn portefeuille. Deze verschuiving zorgt voor belangrijke
veranderingen. Zo worden de beleidsdomeinen Onroerend Erfgoed en Ruimtelijke Ordening
van elkaar losgekoppeld en zullen de domeinen Toerisme en Onroerend Erfgoed hechter
met elkaar verbonden worden.

Bron: Elektronische Nieuwsbrief Contactforum voor Erfgoedverenigingen