>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek

In het museum werken  8 mensen die in dienst zijn van de gemeente Knokke-Heist.

Thomas De Groote   is als diensthoofd belast met de toezicht op de inhoud, het concept en de realisatie van het museum en de daaraan verbonden activiteiten.

Thomas Hoeberigs    is als erfgoedcoördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het museum, zowel op het vlak van de permanente collectie, als de tijdelijke tentoonstellingen en de andere museale activiteiten. Hij legt en onderhoudt contacten met erfgoedorganisaties en staat in voor het organiseren van erfgoedactiviteiten zoals Erfgoeddag en Open Monumentendag.

Nathalie Serreyn Ingrid Bouckaert en Lieve Debruyne   staan in voor het onthaal van de bezoekers, de administratie, de collectiestromingen en de museumshop.

Bernard Verhaeghe  zorgt voor de productionele ondersteuning en promotie rond het museum en de evenementen en activiteiten. Daarnaast update hij ook de websites en touchscreens doorheen het museum.

Charlotte Van Wynsberghe    staat in voor de inventarisatie van de collectie.

Liliya Nim en   Peter Peeters    staan in voor het net houden van het museum, het onderhoud en behoud van de museumcollectie. Ze zijn nauw betrokken bij de opbouw (o.a. schilderen, tapijt leggen, informatieborden vervaardigen en ophangen…) en afbraak van alle tentoonstellingen.

Tijdens de zomenmaanden die het museum beroep op jobstudenten die mee instaan voor de inventarisatie van de museumcollectie, de promotie van het museum en de ondersteuning van de activiteiten. Geregeld zijn stagiaires aan de slag die een administratieve of toeristische opleiding volgen.