Het Heilig Hartfeest van 1929

Pierre Vantorre

Het was eerder per toeval dat ik in het Brugsch Handelsblad van 29 juni 1929 onder de titel “Heyst Heilig Hartfeesten“ het feestprogramma zag afgedrukt van de wijding en onthulling van het standbeeld van het H. Hart. Vele Heistenaars zullen zich die zondag van 30 juni 1929 nog wel herinneren, evenals de jaarlijkse bloemenhulde aan het H. Hartbeeld.

Op school werden we destijds gevraagd om bloemen mee te brengen of centjes om bloemen te kopen. Het was telkens een bijzonder evenement, niet alleen voor de schooljeugd, maar ook voor de Heistenaars die aan het huldebetoog deelnamen.

Het H. Hartbeeld, waarin gebeiteld staat: “Adveniat Regnum Tuum“ (Dat uw rijk moge komen) stond oorspronkelijk op het pleintje rechtover de kerk. Enkele jaren terug moest het de plaats inruimen voor dertien autoperkeerplaatsen. Een bloemenhulde was er allang niet meer. Het lied dat we zongen t.g.v. de bloemenhulde werd zo vast in onze hersenen gehamerd, dat we de tekst en de zangwijze levenslang zullen onthouden. Wie het lied vergeten is, kan het terugvinden in het liederboek “Hoog de Harten, een gebeden- en zangboekje voor de bonden van het H. Hart“. De woorden zijn van K. Adriaenssens en de muziek van A. Meulemans.

Het lied, met vier coupletten in 4/4 maat en sibémol begint zo :

O Heilig hart, met vlammengloed omstraald
Gij zijt meester en Koning der tijden.
Uw rijk staat vast, omdat Gij zegepraalt
Door uw lief’ en uw bloed en uw lijden.

Wij herkennen U dan als onz’ wettige vorst
en de kreet onzer trouwe dreune fier uit onze borst.

Alle meisjes zongen zeer godvruchtig op de aangegeven toonhoogte en -sterkte, maar de meeste jongens kenden de tekst maar half en half, hadden helemaal geen zangstem of zaten met de “puit“ in de keel. Er werd wel met de lippen bewogen, maar zingen?

Dat begon pas bij de laatste lijn van ieder couplet, als aanloop naar het refrein.  Dan was het hun beurt:

O Jezus Hart, wij zijn uw zonen.
Krachtig van wil, sterk in getal.
Dat zijn wij en dat zullen wij tonen
Overal, overal!

Vanaf het refrein ging het crescendo en de laatste woorden “Dat zijn wij en dat zullen wij tonen, Overal, overal!” werden uit volle borst uitgebulderd, tot grote ergernis van “ Ma Soeur”

Keren we terug tot het inhuldigingsfeest in 1929. Het begon eigenlijk al de zaterdag van 29 juni 1929, Het H. Hartfeest werd aangekondigd met kanonschoten en klokkengeluid. Over de feestelijkheden van zondag 30 juni 1929 lazen we het volgende in de krant van 6 juli 1929 :

— “ Zondag had alhier de officiële toewijding plaats der gemeente aan het H. Hart. Om 10 u. werd de hoogmis uitgevoerd door het zangkoor van de Eerw. Broeders Xaverianen uit Brugge, met begeleiding van symfonie en orgel.

‘s Namiddags werd de optocht gevormd. Om 3 u. 30 zette de stoet vooruit! Opgeleid door de muziekmaatschappij de “Boy Scouts” doortrokken 44 borden met zeven muzieken en ontelbare vlaggen de rijkversierde straten der gemeente.

Het monument op de kerkplaats werd onder trompetgeschal der Merxemmars onthuld door burgemeester de Gheldere en gewijd door E.H. Vander Heeren, deken van Brugge-Noord. Daarna, aanspraak door M. Becelaere uit Torhout.

Ten gevolge de regen werd het lof, dat in open lucht zou plaats hebben, plechtig door al de aanwezigen gezongen binnen de stampvolle parochiekerk.
Bijzonder opgemerkt was de IJzerstraat, welke prachtig versierd was, dank aan dhr. De Brock, aannemer.

Voegen we daar nog aan toe dat de St. Antoniuskerk mooi versierd was. De gemeentewerklieden Jules Lannoo en Firmin Desmedt namen zelfs het karweitje op zich om de zijtorentjes van de kerk te bevlaggen. Zij verzorgden eveneens de opschik rond het H. Hartbeeld en kregen daarvoor een “pluimpje“ en wat zakgeld van onderpastoor Willems. De andere onderpastoor was toen E.H. Masschelein, die E.H. Froidure als pastoor zou opvolgen op 27 maart 1933.

Pierre Vantorre

Dit nummer 1979-03 werd gerealiseerd met :

Teksten van Francine Van Hulle-Berens, Dany Vantorre, Robert Decorte en Pierre Vantorre.
Tekeningen van Freddy Verhaeghe en Pierre Vantorre
Fotoreproductie van Eddy Druk
Stencilreproducties van Cyriel Vantorre

Het Heilig Hartfeest van 1929

Pierre Vantorre

Heyst Leeft
1979
03
023-025
Ludo Sterkens
2023-06-19 14:37:15