In Geschiedenis van de Zwinstreek behandelt Maurits Coornaert in acht hoofdstukken de belangrijkste feiten uit de geschiedenis van de streek tussen zee en polders. In de uitgebreide tekst komen de verschillende aspecten van deze geschiedenis uitvoerig aan bod.

De tekst kan zowel als basismateriaal voor verder onderzoek als een introductie worden gehanteerd. Een uitgebreide bibliografie sluit deze tekst af. Gelieve bij het gebruik van (delen van) deze tekst rekening te houden met het auteursrecht en de auteur uitdrukkelijk als bron te vermelden.

 Inhoudstafel (klik op de titels om de teksten te raadplegen)

Inleidende begrippen

De bevolking voor de indijking van de Vlaamse kustvlakte
De eerste fase van de landwinning

De periode voor de godsdiensttroebelen
De Tachtigjarige Oorlog
Zes Franse oorlogen
De Oostenrijkse periode

De nieuwste tijden

Bibliografie

 

 

Inleidende begrippen  >>>