Arco Willeboordse schetst in een uitgebreide tekst de geschiedenis van het westelijk deel Zeeuws-Vlaanderen, een gebied tussen de Westerschelde en de Belgisch-Nederlandse grens. Zijn verhaal begint in de pre-historie en gaat tot aan het einde van de 20ste eeuw. Naast de algemene cultuurhistorische aspecten komen ook de geschiedenis van de 17 dorpskernen aan bod die vandaag de dag deel uitmaken van de gemeente Sluis, kortom het gebied West-Zeeuws-Vlaanderen.

De tekst kan zowel als basismateriaal voor verder onderzoek als een introductie worden gehanteerd. Een uitgebreide bibliografie sluit deze tekst af. Gelieve bij het gebruik van (delen van) deze tekst rekening te houden met het auteursrecht en de auteur uitdrukkelijk als bron te vermelden.

Inhoudstafel (klik op de titels om de teksten te raadplegen)

West-Zeeuws-Vlaanderen voor de mens (500 miljoen-150.000 jaar geleden)
De oudste West-Zeeuws-Vlamingen: mensen met stenen, metalen en zorgen (150.000-55 v. Chr.)
Inwoners van het rijk van de Romeinse adelaar (55 v. Chjr.-350 n. Chr.)
Het lege land (350-950)
Een tijd van geweld en bloei (950-1500) - Deel 1 | Deel 2 | Deel 3
Decennia van veranderingen (1500-1568)
De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)
Leven in een bruggenhoofd (1648-1794) - Deel 1 | Deel 2
De Franse tijd (1794-1814)
Een eeuw van geleidelijke vooruitgang (1814-1914) - Deel 1 | Deel 2
Twee wereldoorlogen (1914-1945)
West-Zeeuws-Vlaanderen tussen haast en behoud (1945-2009) - Deel 1 | Deel 2 | Deel 3 | Deel 4 | Deel 5 | Deel 6
Beknopte literatuur en sites