cover-boek-coornaert-heist-en-eiesluisZoek via deze pagina in het standaardwerk "Heist & de Eiesluis. De geschiedenis, de topografie en de toponimie van Heist met een studie over de Eiesluis' van Maurits Coornaert. Het boek werd gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba, Tielt, 1976.

Via deze webpagina kan je de uitgave per hoofdstuk - of delen daarvan - ingescand als pdf-en doorzoeken.

Gelieve bij het gebruik van (delen van) deze tekst rekening te houden met het auteursrecht en de auteur uitdrukkelijk als bron te vermelden.

Inhoudsopgave

 

 

Voorwoord
Inleiding
Verantwoording
Lijst van afkortingen

  PDF-logo

DEEL 1 - DE TOPOGRAFIE EN DE GESCHIEDENIS

Hoofdstuk I: De vissersgemeente Heis vóór 1600

   

1. De oorsprong van Koudekerke
2. De parochie Koudekerke
3. De oorsprong van Heis
4. Het oudste Heis wijkt voor de zee
5. Heis overvleugelt Koudekerke
6. Het dorp Heis na 1302
7. De dijkbreuk van 12 november 1376
8. De Graafjansdijk
9. De parochie Heis in de 14de en 15de eeuw
10. De Heistse vissers in de 15de eeuw
11. De Heistse stuurlieden als Zwinloodsen
12. De bewoners van Heis in 1525
13. De kerkelijke gemeenschap omstreeks 1525

  PDF-logo
   

14. Het midden van de 16de eeuw
15. De parochie Heist omstreeks 1580
16. De Kalvinistische periode
17. Omstreeks 1600 diende de kerk van Heist als paardenstal
18. De zeeweringen van Heist in de 15de en 16de eeuw

  PDF-logo

Hoofdstuk II: De Vlaamse vissers in de Middeleeuwen

   

1. De periode vóór 1350
2. De Vlaamse korvers in de tweede helft van de 14de eeuw
3. De Vlaamse kaakharingnijverheid
4. De eerste Vlaamse ‘vreidscepen’
5. De Haven van Oostende
6. De vistol van Brugge
7. De zeevissers en hun waarden
8. De periode van Karel de Stoute
9. De Vlaamse vissersvloot omstreeks 1480
10. De oorlog tegen Maximiiaan van Oostenrijk
11. De vissersnering van Wenduine
12. De strandvisserij wordt gereglementeerd

  PDF-logo
   

13. De vernieuwde visserskeure van Wenduine
14. De Vlaamse garnaalvissers te paard
15. Moeilijke onderhandelingen over konvooischepen
16. De bescherming van de ‘cleene visscherie’
17. De Vlaamse vissersboten in de 15de en 16de eeuw
18. Het reglement voor de vissers van de Nederlanden (1564)
19. De Watergeuzen teisteren de Vlaamse vissers
20. Het einde van de Vlaamse ‘grote visscherie’

 

PDF-logo

Hoofdstuk III: Twee eeuwen van moeizaam herstel (1600-1800)

   

1. Heist na de verwoesting
2. De wederopbouw van de kerk
3. De kerkgemeenschap na het herstel van de katolieke eredienst
4. Het herstel vordert traag
5. De bouw van een nieuwe sakristie
6. De bevolking in het midden van de 17de eeuw
7. De eerste rijshoofden van de watering Eiesluis
8. De dorpskom is oostwaarts verschoven
9. Drie Franse oorlogen
10. De zeewering van Eiesluis 1665-1700
11. Heist van 1670 tot 1750

  PDF-logo
   

12. De kerkvizitatie van 1716
13. Het Brugse Vrije neemt de zeewerken van Eiesluis over
14. De zeewerken van Eiesluis gaan naarde Provincie over
15. De volkstelling van 1748
16. De Heistse zeevisserij herleeft
17. De gemeente vóór de Franse Revolutie
18. De kerkgemeenschap in de tweede helft van de 18de eeuw
19. De bevolking van 1750 tot 1800
20. De strandvissers van Oostduinkerke, Westende en Middelkerke in 1773
21. De Vlaamse visserij in de periode 1775-1785
22. Tussen Blankenberge en Heist lagen 28 rijshoofden
23. Het Brugse Vrije benoemt een direkteur van de zeewerken
24. De zeewerken van Eiesluis op het einde van de Oostenrijkse periode

  PDF-logo

Hoofdstuk IV: Van vissersdorp tot badstad

   

1. Het Franse Bestuur herbouwt de hoofden tussen Heist en Blankenberge
2. Een plan om tussen Heist en Knokke 10 strandhoofden te bouwen
3. Heist onder het Frans Bewind
4. Heist onder het Nederlands Bewind
5. De zeeweringen in de Nederlandse periode
6. Heist na de onafhankelijkheid
7. Burgemeester Schouteeten in konflikt met de pastoor
8. Het Heistse vissersbedrijf in de eerste helft van de 19de eeuw

  PDF-logo
   

9. De eerste pensioenkas voor behoeftige vissers
10. Devoties en reglementen in de Sint-Antoniuskerk
11. De gezondheids- en de armenzorg
12. Het onderwijs in het midden van de 19de eeuw
13. De bouw van een stenen zeedijk
14. Het eerste politiereglement op het zeebaden

  PDF-logo
   

15. Het kerkbestuur zoekt een terrein voor een nieuwe kerk
16. De eerste spoorweg en het eerste station
17. De nieuwe Sint-Antoniuskerk
18. De nieuwe straten en straatnamen
19. De verdere ontwikkeling van het onderwijs
20. Plannen om te Heist een schuilhaven aan te leggen
21. De badstad wordt verder uitgebouwd

  PDF-logo

Hoofdstuk V: De geschiedenis van de Eiesluis

   

1. De periode vóór 1365
2. De vaarweg van Brugge naar de Eiesluis
3. Nieuwe deuren in de sluis
4. De Eiesluis wijkt niet voor het tempeest van 12 november 1376
5. De verslibbing hindert de uitwatering
6. De Ede wordt geruimd
7. De bouw van de Verse Sluis
8. Twaalf nieuwe deuren in de Eiesluis (1442)

  PDF-logo
   

9. Het onderhoud van de Eiesluis wordt uitbesteed (1454)
10. De Noordsluis wordt verlengd (1481)
11. De Eiesluis kostte massa’s timmerhout
12. Het vierde kwart van de 16de eeuw
13. De Eiesluis geraakt onder de duinen bedolven
14. De Eiesluis wordt verlengd in 1613
15. De Verse Sluis wordt vernieuwd in 1620
16. De Verse Sluis wordt herbouwd in 1634
17. De Watering Eiesluis tracht af te wateren door de Blankenbergse Dijk
18. Grote werken in de Eiesluis
19. Het graven van het Nieuw Geleet
20. De Eiesluis verdwijnt in 1657
21. De watering Eiesluis koopt de Izabellasluis

  PDF-logo

Hoofdstuk VI: De leengoederen

   

1. Het Hof van Koudekerke
2. Het Hof te Heis
3. De overige leengoederen
4. Het tienderecht in de parochie Koudekerke-Heis
5. Het tienderecht van de St.-Bertinsabdij gaat naar het bisdom Brugge over
6. De tiendenoogst van het Sint-Janshospitaal te Heist
7. Lagaan in de buurt van Heist

  PDF-logo

 

DEEL 2 - DE TOPONIMIE

   

1. Het nut van de toponimie
2. Algemeen overzicht
3. Toelichting bij de kaarten

  PDF-logo
   

4. Alfabetisch register: Deel 1 - Deel 2
Bibliografie
Illustraties (Niet digitaal beschikbaar)

   


Raadpleeg ook:
Knokke & het Zwin
Westkapelle & Ramskapelle