>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
Tweede rekenboek van de lagere scholen en de voorbereidende afdeelingen der middelbare scholen : aanschouwelijke, theoretische en practische leerwijze
Toisoul, J./Wallon, E.
Dasnoy-Lambert
Namen
1923
ill.
322 p.
OBKH_KHSF [SF] 475.4
Rekenen
basisonderwijs