maquette1

Bakoven

Bij heel wat boederijen ligt het bakhuis los van het woonhuis.

maquette2 Leefkamer 
maquette3 Beste kamer
maquette4 Bietenkelder
maquette5

Lenteschuur

maquette6

Koeienstal en toilet

maquette7

Paardenstal

maquette8

Wagen 

Een wagen bestaat uit een onderstel op vier wielen en een wagenbak. In het ondergedeelte zijn het voor- en achterste met elkaar verbonden door de eiken langwagen of wagenboom. Het voorstel - met twee kleine wielen - bevat het draaibaar gedeelte van de wagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Met vlag en wimpel is een tentoonstelling van Sincfala, Museum van de Zwinstreek v.z.w. naar aanleiding van Erfgoeddag 2006.

Redactie: Estelle Slegers

Met medewerking van Danny Lannoy, Fons Theerens, Ronny Janssens, Charlotte Van Wynsberghe, Sonja Senave, Marijke Heyneman, Luc Stepman, de schenkers en bruikleengevers.

Met dank aan Maria Storm, Eddy Storm, Paul Braet, André Desmidt, Jozef Kerckhof, Karel Naert, Marc Vervarcke, Annie Loeys, Michel Loeys en Victor Decoster.

Sincfala, Museum van de Zwinstreek v.z.w.
Pannenstraat 140 
8300 Knokke-Heist 
Tel.: 050 530 730
Fax: 050 630 406 
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. - www.sincfala.be

Kent of herkent u (elementen uit) één van de tentoongestelde vlaggen in de Grote Zaal? Dan vernemen we dat graag van u. De vlaggen werden enkele jaren geleden gevonden in de kelders van het Gemeentelijk Waterbedrijf en aan het museum geschonken.

Vlag_Onbekend_Heiligen Heiligen – Onbekend jaartal - Formaat: 120x137 cm, stok 208 cm
Beschrijving: Handgeschilderde vlag met rondom een fijne rode boord. Links een boord met een bloemenrank waarin een hoofd te zien is. Meer naar rechts staat Sint-Sebastiaan doorboord met drie pijlen, waarnaast de Heilige Lambert met mijter, cape en staf. Volledig rechts opnieuw een bloemenrank. Bovenaan een engel die een banner vasthoudt met het opschrift: "...Eeren aan St.Lambert en St.Sebastiaan en Dra...".
Vlag_Onbekend_GroenkruisletterW

Groen kruis en rode letter W met beentjes naar links - Onbekend jaartal - Formaat: 122x151 cm, stok 222 cm, kopstuk 27 cm 
Beschrijving: Witte linnen vlag met aan drie zijden een boord met groene versiering. Centraal staat een groen kruis met daarover een rode letter W. Het kruis en de letter zijn op de vlag geschilderd. Het kopstuk op de vlaggenstok is een omgekeerd schoppenteken.

Vlag_Onbekend_Witkruisroodschild

Wit kruis op rood schild - Onbekend jaartal - Formaat: 170x170 cm, stok 210 cm
Beschrijving: Vlag met rondom een rode band. Centraal staat een rood schild met wit kruis onder een versierde kroon. Vanuit de centrale tekening lopen diagonaal naar de hoeken vier roodomrande banden in bloemmotief. Tussen de diagonale banden telkens een afbeelding, samenstelling van bloemen in een vaas.

Vlag_Onbekend_Moorengiraf

Moor en giraf - Onbekend jaartal - Formaat: 151x113 cm, stok 212 cm
Beschrijving: Rode linnen vlag met opgezette witte linnen stok. Centraal een witte cirkel met een handgeschilderde tekening: een zittende giraf met een kroon boven het hoofd. De giraf heeft een hoofdleidsel om, vastgehouden door een pijprokende moor.

 

Na een plaatselijke schoolstrijd opende het Gemeentebestuur van Heist in 1899 een nieuwe gemeentelijke school in de visserswijk. Het is dit gebouw waar Museum Sincfala nu is gehuisvest. In oktober 1904 kreeg pastoor Froidure de toelating om in het gemeentelijk gebouw een Vrije Avondvisserijschool te stichten.

Vlag_VrijeVisschersschoolHeyst Vrije Visserijschool Heyst-aan-Zee 1904 - Vlag uit 1904 - Formaat: 150x157 cm

Tot 1925 was er les op zaterdagmiddag en zondagmorgen. Daarna werd het een echte avondschool voor jongens van 13 tot 17 jaar. Gemiddeld volgden 50 à 60 leerlingen er les, waarvan 2/3e met vader of broer als laver in zee staken. Ze werden in drie leergangen verdeeld en kregen onderricht over wereldkennis, zeekaarten, kompas, koersverordeningen, log en lood, lichten en vuren, uitliggers en boeien, zeewetten en reglementen, gezondheidsleer aan boord... Ze leerden er ook splitsen, boeten, knopen leggen, breien en zeilen maken. De leerlingen die het tweede studiejaar met succes beëindigden, mochten zich tot de eerste leerproef (het laversexamen) aanbieden, waarna zij stage mochten lopen op een vissersboot.

In de jaren '30 van vorige eeuw werd een bekwaamheidsgetuigschrift vereist om het bevel te voeren over een schip, wat heel wat opschudding veroorzaakte in het visserijmilieu. Kort daarop werd ook het verplichte brevet ingevoerd. Het moment was rijp voor de oprichting van een dagschool. De Tweede Wereldoorlog dwarsboomde plannen voor deze oprichting. De Visserijschool (Rijksvisserijschool) kwam er pas in september 1947 in het 'Kasteeltje' in de Kursaalstraat.

Vlag_Visserijschool_HeistZeebrugge Visserijschool - Heist aan Zee – Zeebrugge - Onbekend jaartal
Formaat: 115x120 cm

Daarbij kwam nog dat vele Heistse kinderen de visserijschool volgden in "de IBIS" (Oostende), waar zij op internaat waren. Die school, waar de jongens met militaire dril werden opgeleid, was betaalbaar voor vele Heistse vissers. In 1957 verhuisde de Vrije Visserijschool naar de Kerkstraat. De leerlingen konden zowel in de Vrije Visserijschool als in de Rijksvisserijschool terecht vanaf 12 jaar.

Door de grote evolutie in de vaartuigen, de visserijtechnieken, de navigatieapparatuur, de motoren, de wetgeving en reglementering, werd de visserijopleiding er de voorbije decennia zeker niet makkelijker op. Het harde en gevaarlijke vissersbestaan begon dan ook minder jongens aan te trekken.

In 1978 fuseerden de Vrije Visserijschool en de Rijksvisserijschool van Heist. De fusieschool kreeg in 1983 de naam Visserijschool van de Vlaamse Gemeenschap, later omgevormd tot het Provinciaal Maritiem Instituut dat tot het schooljaar 2004-2005 in het beschermde 'Kasteeltje' aan de Kursaalstraat gevestigd was.

Vrije Visserijschool en de oud-leerlingenbond van deze school Vissersvreugd, opgericht in 1949, zijn heel nauw met elkaar verbonden. De gelden van Vissersvreugd kregen steeds een goede bestemming. Een leerling uit de dagschool die een diploma behaalde kreeg uit de kas van de oud-leerlingenbond een premie van 400 frank. Leerlingen die het brevet van zwemmer verwierven, ontving een aanmoedigingspremie. Hun boekje 'Albatros' was een goede bron om een en ander te vernemen over de visserij te Heist, en vooral over de Heistse vissers.

Beschrijving van de tentoongestelde vlaggen - 1ste verdieping "oude" museumgedeelte - Klaslokaal

Vrije Visserijschool Heyst-aan-Zee 1904 - Vlag uit 1904 - Geschonken door Gustaaf Vermeille in 1986 - Formaat: 150x157 cm - strikbreedte 13 cm
Beschrijving: Gele vlag met brede rode boord. Centraal op de gele achtergrond de afbeelding van een Heistse schuit met de heilige Petrus aan boord die de wonderbaarlijke visvangst uitbeeldt. Bovenaan, rechts en onderaan afgeboord met galon in Belgische driekleur. Tussen de jaaraanduiding 19 en 04 staat een wapenschild afgebeeld met de tekst "Eendracht maakt macht". De vlag is hersteld met het aanstrijken van een witte voering. Bijbehorende strik [niet  tentoongesteld] in de Belgische driekleur met goudgele franjes onderaan. Bijbehorende opbergdoos in metaal.

Visserijschool Heist aan Zee/Zeebrugge - Vlag uit (onbekend jaartal) - Geschonken door Gustaaf Vermeille in 1986 - Formaat: 115x120 cm
Beschrijving: Witte nylon vlag met brede rode boord . Centraal de afbeelding van een vissersboot aan het Visserskruis van Zeebrugge. Opschrift in het witte gedeelte van boven naar onder: "Visserijschool", "Heist aan Zee" en "Zeebrugge". Aan de linkerkant 5 rode nylon lussen. Galon aan de drie andere zijden in een groene en roze kleur.


 

De Noordduif Knocke 1905

De Knokse duivenmaatschappij De Noordduif werd op zondag 1 november 1902 opgericht door enkele liefhebbers in de herberg De voorstad van Knocke (in de Smedenstraat) van Engelbertus Heyneman. De vlag werd in 1905 geschilderd door een zekere Hinderyckx en had als doel het lokaal te versieren. De vlag werd nooit meegedragen in optochten.

Vlag_De_Noordduif De Noordduif Knocke 1905 - Vlag uit 1905 - Formaat: 100x100 cm

 De Noordduif werd ontbonden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Heropgericht onder dezelfde naam op 1 januari 1923, vond de duivenvereniging onderdak bij Andries Van Landschoot in herberg "De Noordduif" aan de De Klerckstraat.

Op 1 januari 1946 werden de maatschappijen De Noordduif en De Reisduif verenigd. De Noordduif bleef zijn lokaal houden bij Marcel De Brock aan het Gemeenteplein 6. De Reisduif had zijn clublokaal bij de weduwe van Camiel Traen in de Boudewijnlaan 1. Beide maatschappijen werkten echter al samen sinds de jaren '30. Ze gebruiken beide clublokalen beurtelings. De laatste voorzitter van De Noordduif was Theo Desmedt, vader van Willy, de schenker van de vlag De Noordduif.

In Heist werd op 1 juli 1900 de Duivenmaatschappij De Zwaluw opgericht door een 25-tal liefhebbers, met een lokaal in Café De Zwaluw in de Pannenstraat bij Victor Mart(h)oni, bijgenaamd Patje. Hij is naast café-uitbater zelf ook duivenmelker. De club vierde op 9 juli 2000 zijn 100-jarig bestaan, maar werd echter een jaar later in 2001 opgedoekt. De overgebleven leden van de vereniging gingen over naar Nu of Nooit uit Westkapelle, de enig overgebleven duivenmaatschappij in de gemeente. Café Mimosa was tot 2005 hun clublokaal.

Vlaamse Scherpschutters 1902-1922 - Knocke

Op 3 oktober 1902 namen zeventien Knokkenaren het besluit om de boog om te wisselen voor een karabijn en een vereniging op te richten onder de naam Vlaamse Scherpschutters. Het stamlokaal van de karabijnvereniging was gevestigd in Hotel Communal. De eerste kleine vlag werd ingehuldigd in 1922 bij de twintigste verjaardag van de vereniging. Bij het vijfentwintig jarig bestaan verleende Koning Albert I de titel Koninklijke wat uitbundig gevierd werd in het nieuwe clublokaal in Hotel Central.

Vlaamse Scherpschutters 1902-1922 Knocke - Vlag uit 1922 - Formaat: 75x61 cm in kader met glas

In 1961 werd de Koninklijke Gilde der Vlaamse Scherpschutters gesticht. De gilde moest de historische gegevens van de vereniging bijhouden en onder de leden verspreiden. De gilde verdedigde ook de belangen van de vereniging en kon sancties treffen om de traditionele geest van de vereniging te handhaven. De leden van de vereniging konden in de gilde opgenomen en bevorderd worden, naargelang hun jaren lidmaatschap, hun functie in dienst van de vereniging en ook de ereplaatsen die werden behaald tijdens sportieve aangelegenheden.

Na de afbraak van Hotel Central in 1966 vonden ondermeer de pelotons Snoeks, Altijd Iets, Klokkeschutters, Kikkers, Nooit Niet, Krabbers, Stropers, Katers, Bastjes… een thuishaven in Hotel Brittanique en later in Brasserie Falstaff. Het typisch Knoks gezelschapsleven werd aangevuld met maandagse schietingen, bollingen voor de dames, blazoenwedstrijden, het Kikkersbal...

Beschrijving van de tentoongestelde vlaggen - 1ste verdieping "oude" museumgedeelte

De Noordduif Knocke 1905 - Vlag uit 1905 - Geschonken door Willy Desmedt in 2000 - Formaat: 100x100 cm
Beschrijving: Lichtblauwe vlag met diagonaal onderaan de geschilderde afbeelding van het oude Knokke met de molen van Lievens en het oude Margaretakerkje. Een duif houdt een bordje in de snavel met daarop "1905". Bovenaan het wapenschild van de gemeente Knocke, in een stralenkrans. Centraal staat de naam "De Noordduif". Links van deze benaming staat het wapenschild van België, rechts dat van de provincie West-Vlaanderen. Langs drie zijden van de vlag is een galon met franjes in de Belgische driekleur gestikt.

Vlaamse Scherpschutters 1902-1922 Knocke - Vlag uit 1922 - Geschonken door Willy Peperstraete in 2000 - Formaat: 75x61 cm (in kader met glas)
Beschrijving: Lichtblauwe vlag met een afbeelding van twee gekruiste geweren en een schietschijf. Links, onderaan en rechts een blauwe boord. Rondom een gele smalle boord, die bovenaan breder is. Bovenaan in zwarte letters (eerste letter in rood) op gele achtergrond het opschrift "Vlaamse Scherpschutters". Onderaan op de lichtblauwe achtergrond in goudkleurige cijfers en letters "1902-1922" en "Knocke".

 

Vorige paginaOverzicht /  Volgende pagina