Een vergeten route

Na 13 jaar plannen, onderhandelen, overleggen, opnieuw plannen en aanleggen werd de hele buurtspoorweg Brugge-Middelburg-Aardenburg op zondag 4 september 1904 geopend. De lijn liep over Sint-Kruis-Brugge, Vivenkapelle, Moerkerke, Sint-Rita en Middelburg tot in Aardenburg. Pachtend exploitant was de ‘Naamlooze Maatschappij tot uitbating der Buurtspoorwegen van het Noorden van West-Vlaanderen’. Een stoomtram verzekerde de dienst. In de registers en jaarverslagen kreeg de lijn inschrijvingsnummer 119.

De tramlijn gold niet alleen als een interprovinciale én internationale tramlijn, met een lengte van 23,9 km waarvan 2,9 km op Nederlands grondgebied. Het tramstation in Middelburg (Oost-Vlaanderen) bestond uit een douanekantoor, een wachtzaal, een goederendepot, een woonhuis en het quarantainegebouw waar dieren wachtten op transit naar Nederland of België. In Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen) was er aansluiting met de tramlijn Breskens-Maldegem die eerder in 1887 al in gebruik werd genomen.

De rit Brugge-Aardenburg duurde een uur. ’s Morgens vertrok om 5.30 uur de eerste tram aan de Kruispoort en de laatste tram kwam rond 20.40 uur toe. Op zaterdag werden meer wagens aangekoppeld en een extra rit om de vele boerinnen, geladen met boter en eieren naar de markt van Brugge te voeren. De tramweg liep dwars door een deel van het landbouwland van Vivenkapelle. Buitenlui spraken over de tram als de ‘vierduvel’ en schoolkinderen stroomden toe om dit wonder te zien.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er geen normale exploitatie. Modernisering bleef ook op dit traject niet uit. Voor het personenvervoer verving de spoorauto – de zogenaamde ‘kamieltjes’ – de stoomtram. Een ‘kamieltje’ trok slechts twee reizigerswagens. De stoomtram bleef voor goederenvervoer - vooral suikerbieten - in dienst. Elektrificatie van de lijn bleef echter uit. Tijdens WOII werd het lijndeel tussen Sint-Kruis-Brugge en Middelburg opgebroken. In 1950 verving de autobus de tram. De spoorlijn werd uitgebroken en de steenweg door een asfaltbaan vervangen.

vervoer-0041vervoer-0619vervoer-0620vervoer-0621vervoer-0622vervoer-0623vervoer-0624vervoer-0625vervoer-0626vervoer-0627vervoer-0628vervoer-0629vervoer-0630vervoer-0631vervoer-0632vervoer-0633vervoer-0634vervoer-0636