HomeActiviteitenActiviteiten 2009Open Monumentendag 2009 - Gemeentelijk Waterbedrijf - Knokke

 knokke_waterbedrijfWaar wordt gebouwd, moet stromend water zijn. Van in het begin van de ontwikkeling van Het Zoute door de Compagnie Het Zoute wordt aandacht besteed aan waterbedeling, de aanleg van een rioolstelsel en waterzuivering voor de nieuwe badplaats.

 Ingenieur Putzeys kreeg in de loop van 1910 de opdracht om enkele ideeën uit te werken voor het aanleggen van een waterleidingsnet en de realisatie van een ‘Waterkasteel’. Zijn studie voor een water- en rioolstelsel was in 1912 voltooid. Voor het toezicht zou de ingenieur vijf procent ereloon ontvangen op de omvangrijke kosten. Op 15 februari 1913 werden de werkzaamheden na aanbesteding toevertrouwd aan de firma Watté & De Muyter voor 524 387,82 Belgische frank, een enorm bedrag in die tijd.

Het ondergrondse distributiestation kwam ten zuiden van het huidige golfterrein met adres ‘Chemin des Oyats’, de Helmweg. Een hoge watertoren zou in het landschap storend overkomen. Daarom werd voor het andere systeem gekozen. Elektrisch aangedreven Delphinpompen brachten het grondwater in een reservoir, waarmee het onder druk in de leidingen werd gestuwd naar de aangesloten Zoutevilla’s. Onder druk werd het water in leidingen gestuwd naar de aangesloten villa’s van Het Zoute. De dertig boorputten bevonden zich in de Brabantse Panne, ter hoogte van de latere Golf. In 1914 werd een deel van het Zoute - Bremlaan, Albertlaan, Piers de Raveschootlaan, Elizabetlaan en Zoutelaan - uitgerust met een waterleidingsnet. Meteen startte de optekening van de meterstanden.

Het ‘Waterkasteel’ werd overgenomen door de gemeente in 1922. Vanaf 1959 werd bijkomend drinkwater geleverd via de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Water (TMVW). Vroeger was er een Gemeentelijk Waterbedrijf in Knokke en een Gemeentelijk Waterbedrijf in Heist (opgericht in 1901). Naar aanleiding van de fusie van de gemeenten Heist, Knokke, Ramskapelle en Westkapelle in 1971 werden de twee waterbedrijven samengevoegd en werd het contract met de TMVW voor de twee landelijke gemeenten Ramskapelle en Westkapelle opgezegd. Voortaan zorgde het Waterbedrijf Knokke-Heist voor de drinkwaterbedeling in de hele fusiegemeente.

Vanaf 1992 werd gestart met een verbindingsleiding van het Waterkasteel in Knokke naar de Watertoren van Duinbergen, om een te hoog waterverbruik op te kunnen vangen. Op beide locaties zijn reservoirs bijgebouwd ten bate van de seizoensbezetting. De scheiding tussen de distributienetten van Knokke, Heist en Westkapelle - Ramskapelle bestaat nog steeds. Deze drie netten zijn wel onderling verbonden, maar de verbindingskranen staan dicht. De reden daarvoor is het verschil in heersende druk en de herkomst van het water.

Bronnen
• Van Steene, Gaston – De Zeekust & Knocke, n.d.
• Muylle, Philippe et al. – Compagnie Het Zoute. 100 jaar in Knokke – Lannoo, 2008
• Lannoy, Danny – Knokke en de Belle Epoque – De Distel, 1993.

Klik hier voor de foto's van de bouw Waterkasteel en de aanleg van het waterreservoir.