Theophiel Baillie: Een  wapenbroeder  van  sergeant  De Bruyne  te  Oostkerke

René de Keyser

De vriendschap is sterker dan de dood ! Op 2 april 1952 overleed te Oostkerke, Theophiel Baillie.  In alle eenvoud  -kermerk van deze rechtschapen mens- volbracht  hij telken jare, zolang hij kon, een ongewone en vrome wandeling.  Hij bezocht  namelijk jaarlijks het standbeeld van  Luitenant  Lippens en Sergeant De  Bruyne, dat te Blankenherge op de zeedijk staat.  De aanleiding tot deze piëteitsvolle bedevaart was een trouwe jeugdvriendschap.

Theophiel, te Oostkerke geboren op 21 mei 1869, was als jongeman soldaat te Doornik in dezelfde  kompagnie  als  De Bruyne.  Deze laatste werd geboren te Blankenberge  op  2 februari  1868.  De  heldendood die  Sergeant  De Bruyne stierf in Kongo, omdat hij  Luitenant  Lippens niet wilde verlaten, is ons allen bekend van op de schoolbanken.

Dat trouwe vriendschap, een bijzonder kenmerk van  De Bruyne was, blijkt ook uit de onkreukbare gehechtheid van Theophiel. Tot na de oorlog 1940 - 45 bracht hij zijn jaarlijks bezoek aan het standbeeld dat voor zijn vriend was opgericht.  Noch het drukke verkeer langs de kust, noch zijn tachtigjarige ouderdom, waren voor deze man een beletsel om op een zomerse zondagmiddag, met een vrouwenfiets, deze tocht te maken.

Evenals  bij zijn vriend Sergeant  De Bruyne, zo was ook bij Theophiel  Baillie, de getrouwheid  een  levenswet.  Hij diende  45  jaar lang  dezelfde  werkgever  als landbouwarbeider.  Hij kende ook het geluk in alle stilte zijn gouden bruiloft te herdenken.

Theophiel Baillie: Een wapenbroeder van sergeant De Bruyne te Oostkerke

René de Keyser

Rond de poldertorens
1960
01
024-025
Achiel Calus
2023-06-19 14:37:15