Hoe komt die grenspaal daar te staan ?

Onze leden, de Jongeheren R. en A. Van Den Broucke vroegen hoe het komt dat de grenspaal Nr. 360, daar vlak bij hun voordeur is gezet; en of er een uitleg is voor de loop van de grens, in 2 verschillende richtingen, schuin weg al over de baan en door de velden.

Door het verdrag van 1664, werd de grens zo bepaald: 80 Roeden (ong. 325 m) west van de toren van Ter Muiden -zeer sterk bruggenhoofd in de verdediging van Sluis- word het punt A gezet. Van daaruit werd een rechte lijn getrokken naar de monding van het Lapscheure- gat . In de andere richting werd ook een rechte lijn getrokken langs de redoute Boerenverdriet, en zoals ik vermoed langs het oude St-Annafort, al over de Plaat tot het punt C, midden in de ooster vaargeul van het Zwin, en de grens volgde van daaruit die geul tot in zee.

B.C.

Hoe komt die grenspaal daar te staan ?

B. C.

Rond de Poldertorens
1959
01
013-013
Achiel Calus
2023-06-19 14:37:15