Onze Lieve Vrouw van Hulsterlo

René De Keyser

Wanneer verleden zomer, twee aan elkaar totaal onbekende wandelaars een gesprek aanknoopten, werd een eerste contact gelegd tussen de Heemkundige Kring Sint-Guthago en de Heekundige Kring Het Land van Beveren. Het onderwerp van dit gesprek laat zich allicht raden als U weet dat de steller van deze nota een van de wandelaars was, en de andere de heer Van de Walle, leraar en aktief lid van Het Land van Beveren.

Zelfs Reinaart de Vos kwam erbij te pas en de namen van de plaatsen waar hij zijn fratsen uithaalde. Dan bleek dat elk van de twee wandelaars een totaal verschillend Hulsterlo kende. Over Hulsterlo in het land van Beveren, schreef Dr. P.J.Brand, archivaris van Hulst, een stevig gedocumenteerde studie, die dhr Van de Velde direct bezorgde aan de andere wandelaar. Deze laatste had het over Hulsterlo bij Damme. En nu is er wel over dit Hulsterlo geen studie bekend, maar in het Toponymisch Woordenboek van K. Deflou (deel VI 768) staat toch een interessante reeks bewijsplaatsen. Daaronder zijn er verwijzingen naar het stadsarchief van Brugge In de “farde Hulsterloo” worden daar belangrijke documenten bewaard over de kapel van O.L. Vrouw van Hulsterlo bij Damme.

Daartussen bevindt zich een ledenlijst van de broeders en zusters van de gilde van O.L. Vrouw van Hulsterlo anno 1426. Op folio 10 ontmoeten wij: Coelaerd fs Jans wonende te Hulst, en de heer Heinric fs Oliviers prochiepape van Kieldrecht. Hulst en Kieldrecht liggen in de nabijheid van Hulsterlo in het land van Beveren.

Van de andere kant maakt Dr. P.J.Brand in zijn studie over Hulsterlo (blz 34) melding van het feit dat Jorys Braderick, edelman uit Vracene, een deel bezat in de warande van Huisterlo in het land van Beveren en dat hij stierf in 1456. Zijn grafzerk bevindt zich nog in de kerk van Vracene. Het kan wellicht interessant zijn te weten dat de familie Braderick in de 14e en de 15e eeuw, Heren waren van Vijve Kapelle en van Bonem, alle twee gelegen in de onmiddellijke nabijheid van Hulsterlo bij Damme. En genealogie van de familie Braderick in“Geschiedenis van Onze Lieve Vrouwe van Viven” door Van Becelare (1901 blz 38) vermeldt zelfs een Joris Braderick, Heer van de Spicker, wiens broeder Jakob nog leefde in 1456.

Verder bevindt zich in dezelfde farde met documenten een charter van 11 oktober 1366 betreffende een aansluiting hij de orde van Premonstreit, alsook een Latijnse tekst van 1474 betreffende het verdienen van aflaten. Deze laatste tekst is verlucht met een zeer lieve miniatuur die O.L. Vrouw voorstelt. Dit fraaie beeldje vertoont nochtans geen gelijkenis met O.L. Vrouw van Hulsterlo in de studie van Dr. P.J.Brand.

Wij zijn er van overtuigd dat het voor een beroepshistoricus, wèl de moeite zou lonen een dieper onderzoek in te stellen naar de betrekkingen die moeten bestaan hebben tussen de beide Hulsterlo’s en de Abdij van Drongen. Hopelijk zou het resultaat van dit onderzoek de vriendschaps-banden tussen St-Guthago’s Heemkring en die van Het Land van Beveren nog verstevigen.

René De Keyser.

Onze Lieve Vrouw van Hulsterlo

René De Keyser

Rond de poldertorens
1960
03
025-026
Achiel Calus
2023-06-19 14:37:15