Stamboom van de familie De Keyser (deel 1)

René De Keyser

2015 02 09 094015Opgetekend volgens zelf nageziene akten door René De Keyser.

A. Te Torhout 1590—1720.

1. Jacob de Keyser.

Hij was in 1612 schepen van de Heerlijkiieid van Wijnendale. In “Coutumes du Bourg de Bruges  f. 478 ”  lezen wij: Vierschaere van Wynendaele 27 april 1612; Jacob vander Espt, bailliu van den lande van Wynendaele; schepenen :

Jacob van Cloostere, Maerten de Corte d’ oude, Jan Scheers, Tristram de Vinck, Jacob de Keysere ende Jacob Coeman. In 1622 is hij weeral wethouder van de- ze heerlijkheid. In de rekening van de Heerlijkheid  Wijnendale anno 1621 (Rijksarchief Brugge, Vrije 10468) vinden we: Dit naervolgende zyn de wethouders van toecomende jhaere ghecrieert by den hoogbaliu en gouverneurs; Thourhout: Trystrarn de Vinck, Dheer Adriaen van (Wel?), Ollivier de Cupere, Jan Scheers, Jacob de Keyzere, Jan Tavernier fs Maerten.  De Heerlijkheid Wijnendale had 13 schepenen: 6 uit Torhout waarvan de eerste burgemeester was,  3 uit Werken, 2 uit Noordover, 1 uit Gits - Lichtervelde, en 1 uit Ruddervoorde - Zwevezele.

In 1660 bezat Jacob cle Keyser 53 gemeten 90 lijnen land te Torhout - buiten onder de Heerlijkheid van Wijnendale (Ornmeloper Torhout 1660. Rijksarchief Brugge, Vrije 15716). In die zelfde ommeloper f. 98, in het 19e begin wordt zijn woning beschreven: “Jacob de Keyser zyn behuusde hofstede metten hove ende boomgaerd daer den voornoemden Keyser ten date deser woont, streckende zuyt ende noort, streckende metten noorthende op de straete lopende van de Rouselaerestraete naer de Bollestraete groot 2 gemet 4 roen”.

2. Jan de Keyser.

Johannes De Keyser trouwt te Torhout de 21 juli 1631. Hij stierf te Torhout (volgens tafels zonder datum). Hij trouwde met Micheline Baecke. Deze stierf te Torhout op 18 mei 1654 als echtgenote van Joes (Johannes) De Keyser. De getuigen bij dit huwelijk waren Joes Poele en Jacobus Keysere (1) = vader van de bruidegom en Catharina Moke uxor Bake = moeder van de bruid.

Zij hadden zes kinderen:

  1. Jacobus :    gedoopt te Torhout 1 juni 1634.   Peter:  Jacobus Keyser (1).   Meter:  Jacoba Baecke.
  2. Johannes:   gedoopt id. 29 oogst 1658.   Peter:  Jan Massenhove. Meter:  Maria Keyser.
  3. Petrus (3) : gedoopt id. 7 februari 1641. Peter: Christiaan de Keyser. Meter:  Ludovica van de Neste, vrouw van Joost (Judocus) Baecke.
  4. Judocus (Joost) :  gedoopt id. 3 januari 1644. Peter: Jozef Hemelrycke. Meter: Anna,  weduwe van Martin de Corte,
  5. Johannes :  gedoopt id. 28 januari 1647. Peter: Mertinus Casteele. Meter: Catarine,  weduwe van Joes Baecke.
  6. Christoforus : gedoopt id. 27 februari 1650.  Peter: Jacobus Cassier (?). Meter: Petronella van de Pitte in naam van Maria Jonkeere.

Volgens voormelde ommeloper 1660 R, A. Brugge, Vrije 15716, woonde Jan de Keyser ook te Torhout onder de Heerlijkheid van Wijnendale, in het 17e begin.

Dit 17e begin lag “zuytwaert langs de Bollestraet tot in een cruusstraete en van de Bollestraet westwaert langs een ander straete tot in de Rouselaere-straet en langs de Rouselaerestraete noortwaert in de Backvoordebeke en langs dese tot in de bollestraet” De hofstede zelf is vermeld in f.  89 : Jr Pauwels  Rougemon zyn behuusde hofstede metten hove en boomgaard daer Jan De Keyser woont (rondom tussen ander land) met westen aen Rougemons meerschen met de dreve. Jan De Keyser was eigenaar van 5 gemet land (zelfde ommel. f 90 en 95)

3.  Pieter de Keyser.

Geboren te Torhout op 7 februari 1641, huwt hij op 19 augustus 1665 met Josine (Judoca) Deman, dochter van Albert en van Maria Baeckelant. Josine Deman was geboren te Torhout op 25 mei 1642. Het huwelijk geschiedt met dispensatie der 3 bannen, zonder getuigen: Josine was de jonge weduwe van Jacob De Keyser (2/a) van wie zij een dochter had, Maria geboren de 28 jan. 1660. Pieter de Keyser stierf te Torhout (volgens tafels zonder datum). Josine Deman stierf als weduwe van Pieter, te Torhout op 24 september 1704.

Hun kinderen waren:

 1. Elisabeth :  gedoopt te Torhout 9 april 1667,  Peter:  Jan De Keyser (2) Meter: Elisabeth, vrouw van Jacob Lettre.
 2. Anthonius filius Pieter filius Johannes : gedoopt   id, 4 maart 1670. Peter: Judocus (Joos of Joost) De Keyser (2/d).   Meter:  Micheline Halmeyn, sedert 1658 vrouw van Marinus Deman, die getrouwd was geweest met Josine De Keyser.
 3. Petronella fa Petri fs Johannes : gedoopt   id, 19 mei 1671. Peter: Paulus Deman.   -  Meter:   Johanne Meingeers,
 4. Joachim (4)  gedoopt   id.   25 febrari 1674. Peter: Jacob  De Keyser. Meter: Agnes van Middelem.

Joost  (2/d)  was peter van Antoon omdat de 2 oudere broers van Pieter gestorven waren: Jacob als eerste man van Josine Deman, en Jan (2/b) als kind, want de jongere broer heet ook Jan (2/e). Jacob De Keyser,  peter van Joachim en Josine de Keyser, eerste vrouw van Marinus Deman, kunnen best kinderen geweest zijn van Christiaan, de broer van Jan (2) en zoon van Jacob (1).

Pieter De Keyser had dus 2 zoons: Antoon en Joachim. Anthonius die de oudste was, bleef vermoedelijk op het hof van zijn vader.

Daar we weten waar deze Antoon woonde, mogen we veronderstellen dat ook vader Pieter De Keyser ergewoond  had. Volgens een nieuwe verhoofding in de reeds vermelde ommeloper van 1660, heeft Anthonius fs Pieter hij het 19e begin gewoond.  Op f 95 van deze ommeloper staat als volgt: Den 19e omloop beghinnende zuyt over ‘t Rokerstraetkin dat loopt van de Rouselaerestraete bycans oostwaert tot de hofstede van Pieter De Smidt  - nieuwe verhoofding: Anthonius fs Pieter De Keyser -  ende van daer keerende noordwaert tot in een ander straete, die loopt van de Rouselaerestraete naer de Bollestraete en van daer loopt oostwaert langs de voorn. straete tot in de Bollestraete enz. De woonplaats van Joachim, de 2e zoon van Pieter werd niet teruggevonden.

4. Joachim De Keyser.

Hij is als jongste kind van Pieter te Torhout geboren en stierf er, waarschijnlijk op 27 november 1719.  Op 16 juni 1696 ging hij een eerste huwelijk aan met Petronella van Thournhout. Zij was gaboren te Torhout de 20 jan 1673  als dochter van Alaard en Johanna Ampe.  De getuigen bij de trouw waren : Antoon De Keyser en Johanna Ampe. 

Zij hadden één zoon:

a. Carolus (Karel) (5) : gedoopt te Torhout 6 april 1696, Peter: Pieter-Karel Doyen. - Meter:Josine Deman, Petronella van Thournhout werd begraven te Torhout op 14 mei 1704.

Joachim hertrouwde 5 maand later (5 augustus) met Johanna Sarasyn. De getuigen waren: Antoon De Keyser en Albert Emerycks.

Uit dit tweede huwelijk sproten nog drie kinderen:

b. Petrus:  gedoopt te Torhout 15 september 1705. Peter: Pieter-Joachim De Keyser, Meter:Franciska  Willaert.

c. Johannes : gedoopt   id, 4 november 1707,   Peter: Jan Lauwers, Meter:  ....?.... De Keyser. Ook de moeder Johanna-Maria Sarasyn treedt op als getuige.

d. Victoria : gedoopt     id.   5 juni 1717,   Peter:   Mathias Willaert. Meter: Johanna Clais, weduwe van Laurent Beernaert. De oudste zoon Karel, uit het eerste huwelijk, zet onze afstamming voort te Zedelgem.

B.  Te  Zedelgem  1722  -  1845.

5. Karel De Keyser

Te Torhout geboren in 1698, trouwde hij in die stad op 28 juni 1722. Zijn vrouw was Godelieve Parmentier, geboren te Torhout op 17 november 1703, als dochter van Adriaan en Franciska Doyen. De getuigen bij het huwelijk waren Antonius De Keyser (3/b) en Franciska Doyen weduwe van Adriaan Parmentier. Karel stierf te Zedelgem en werd begraven in de kerk op 19 september 1764. Godelieve overleed op 24 mei 1769 en werd begraven in het koor van de kerk te Zedelgem. Zij wonnen te samen 9 kinderen:

Lees verder: Stamboom van de familie De Keyser (deel 2)

Stamboom van de familie De Keyser - Deel I

René De Keyser

Rond de poldertorens
1960
01
018-021
Achiel Calus
2023-06-19 14:37:15