Stamboom De Keyser (vervolg - Deel II).

Rene De Keyser

Het eerste artikel kan u hier lezen: Stamboom De Keyser (Deel I)

 1. Joachim (6) :   gedoopt te  Zedelgem  13 juli 1723.   Peter:  Antonius De Keyser (3/b). Meter:   Francisca Doyen
 2. Petrus-Johannes :   gedoopt   id.  6 november 1725.   Peter:  Pieter De Keyser  (4/b).  Meter:   Johanna  Parmentier.
 3. Johannes-Jacobus:   gedoopt   id.  24 maart 1729.   Peter:   Jan De Keyser (4/0) Meter:     Anna  Vlamynok.
 4. Johannes:   gedoopt  id.  13 januari 1731.   Peter:   Christiaan De Ruwe.  Meter:    Anna  Purned.
 5. Genoveva :   gedoopt   id.   8 mei 1734.   Peter:   Johannes Van Thournout.  Meter:    Guillemine Lievens   (gehuwd met Jan De Keyser  -4/c - in  1734).
 6. Ferdinand :   gedoopt   id.   1 februari 1737.   Peter:   Christiaan De Ruwe.  Meter:    Isabella   van Male.
 7. Isabella-Constantia:   gedoopt   id.   19 juli 1738.   Peter:   Cornelis De Rinek. Meter:   Ceterine Bernaert   (zie geschiedenis Oostkamp - grafzerk  Cloet).
 8. Anna :   gedoopt   id.   21 aug. 1741.   Peter:   Joachim  (waarschijnlijk oudste broer).               Meter:  ..... .... .....    Cloet.
 9. Theresia ;   gedoopt   30 april 1744.    Peter:  Jozef Timmerman.  -   Meter:  Agatha  De Witte.

Karel  De Keyser ging dus kort na zijn huwelijk te Zedelgem wonen op een boerderij.  In 1730  bedreef hij aldaar een hofstede van 51 gemeten   1 lijne  63 roeden  (Rijksarch.  Brugge:  Vrije -  Liasse 604 -rolle van Zedelgem An°  1730). Karel  was  Hoofdman (burgemeester) te Zedelgem  in 1743 en  in 1760.  (Fr. Ronse:  Geschied.   Zedelgem  1934 blz  45 en 141).

Volgens de nieuwe verhoofding in de ommeloper van Zedelgem in 1674 (Rijksarch.  Brugge:  acquis 3599) woonde  Karel  De Keyser te Zedelgem niet ver oost  van de kerk in het  1e  Begin van die ommeloper, beschreven  als volgt:  “1e  Begin:  begint oost by de kercke van Zedelghem en oostwaert over de Thouroutweg  tusschen de Wellewaertstraet  loopende van de selve Thouroutweg oostwaert en aldaer  wederom  noordwaert tot  inde voorschreven Thouroutweg.  Denzelven Thouroutweg  ten noorden opt  westheinde  f .3  artkeI  15  Carolus de Keyser by coope van dhoors Peter de Nys  (1733) 5  gem  2  lyn  60 roen  met de hofstede hierop staende met oost aende Wellewaertstraete, met west aende beke”.  Volgens  de nieuwe  verhoofding van dezelfde ommeloper bezat Karel  De Keyser meer dan  60 gemeten  eigendom.

6. Joahim De Keyser

Geboren  te  Zedelgem in  1723 en  aldaar overleden de 6 maart 1780. Hij  trouwde te Zedelgem  op 9 mei  1752 met Anna van  Slembroeck.  Zij was geboren  te  Zedelgem  op  6 januari  1732 en stierf aldaar op  20 juli 1812.  Hun 11 kinderen waren:

 1. Joachim   gedoopt  te  Zedelgem op  15 sept  1754.   Peter:  Joachim Slambroeck. Meter:   Godelieve  Parme(n)tier.  -   Het  kind  stierf  de volgende dag.
 2. Joachim:  gedoopt    id    2 sept 1755.  Peter:    Johannes Slembroeck. Meter:   Godelieve  Parmentier.    -  Ook dit kind stierf in 't zelfde jaar.
 3. Petrus  Jacobus ;   gedoopt   id.  2 augustus 1756.  Peter:   Petrus Slembroeck Meter:   Genoveva  Keyser  (5/ e). -    Peterke werd begraven op 30 aug '56.
 4. Jozef (7) :   gedoopt   id.   1 augustus 1757.   Peter:  Jacobus  Colpaert. Meter:   Rosa  Pype.
 5. Maria-Anna Petronella :   gedoopt   id.   20 juni 1760.   Peter:   Karel De Keyser (5).  Meter:   Anna  Slembroek.
 6. Carolus Joachim:   gedoopt   id.   2 mei 1763.   Peter:   Petrus  Slambroeck. Meter:   Anna  de Keyser.  (5/h).    -   Begraven op 18 juni 1762
 7. Carolus:   gedoopt   id.  in mei 1764.  Peter:   Franciscus de Lanoye. Meter:   Anna de Keyser.   (5/h).
 8. Isabella  Teresia :  gedoopt   id.   16 juli 1767.   Peter:   Petrus van Hollebeke.   Meter:   Anna De Keyser  en   Regina Van Slembroeck.
 9. Johannes  Jacobus :  gedoopt   id.   30 juli 1769.   Peter:   Filip Colpaert. Meter:   Petronella  de Keyser.   -   Ook dit kind stierf jong op 8 oktober '69.
 10. Anna  Theresia :   gedoopt   id.   3 maart 1771.   Peter:   Joachim de Keyser.   Meter:   Isabella Denys.  -   Anna Theresia  is overleden te  Zedelgem  op 30 aug 1808 als weduwe van Pieter Van Hollebeke.
 11. Joachim Jakob :   gedoopt   id    20 juli 1774.   Peter:   Jacob Verp1ancke. Meter:   Jacoba de Keyser.   -  Joachim  trouwde later met Eugenia Verp1ancke.

Joachim  De Keyser,  zoon van Karel,  was Hoofdman of burgemeester van Zede1gem in 1764 (Ronse – Geschied.  Zedelgem  blz 45).  Blijkbaar heeft hij zijn vader onmiddellijk opgevolgd.  Hij was het ook in 1766 en in 1778. In de voornoemde Ommeloper van Zedelgem wordt zijn woning vermeld folio 76 - 12e Begin:  “In den hoek van de Cuulstraete en den Touroutweg tusschen de Cuulstraete loopende in de Garre broekstraete suutwaert tot aen de Veltstraete ande oostzyde;  den Thouroutweg tot aan de Cnoxdreve aende westzyde;  strekkende also zuudwaert tot in de Veltstraete en met noordt smalst aen de Thouroutweg”.   Verder  folio 83, 47e artikel van het  12e Begin:  “Joachim  De Keyser 1754, 1 gem 20 roen aan de zuudzyde van een walleken genaempt de Mote en is de hostede met west aende dreve.”   Artikel 48:  “ldem ten oosten hiervan  7 lijnen  80 roen  een vierkante stik genaempt  den  Boomgaerd”.    -     In 1766 schonk Joachim een gif te voor de nieuwe preekstoel.

7. Jozef De Keyser

De oudste van de in leven gebleven kinderen  zette de afstamming voort.  Hij werd  te Zedelgem gedoopt op 1 augustus 1757. Op 23 februari 1784 huwde hij  Regina Verplancke.  Zij was geboren te Zedelgem  op 1 maart  1760 als dochter van Karel Verplancke en Regina Pattyn.  Jozef De Keyser is overleden te  Zedelgem de 28 juli 1843. Zijn vrouw was tien dagen vroeger gestorven op 18 juli.       Uit hun huwelijk werden geboren:

 1. Izabella:   gedoopt  te Zedelgem  op  9 januari 1785.  Peter:   Karel Verplancke. Meter:   Anna Slembroeck.  -  Zij is te Zedelgem overleden op 20 jarigen ouderdom op 7 maart 1805.
 2. Hubert  (8) :  gedoopt   id.   1 juli  1787.  Peter:  Filip  Colpaert. -    Meter:   Regina Pattyn.
 3. Anna :   gedoopt   id.   Juli  1789.   Peter:   Karel De Keyser (6/f). Meter:   Anna Verplancke.  - Zij huwde te Zedelgem op 2 mei 1809 met Bernard Rommel.
 4. Coleta :   gedoopt   in 1795.   (Geen verdere aanwijzingen wegens de bezetting gedurende de Franse Revolutie.)   Zij stierf te Sint-Andries op 16 april 1860, als jongedochter oud   65 jaren.
 5. Carolus:    gedoopt in 1797  (Franse Bezetting).   Overleden te Zedelgem in augustus 1858 als jonkman.

Jozef De Keyser was in 1819-1820 schepen te Zedelgem.  Hij had bij de verkoop van de eigendommen van de kerk van Zedelgem door de Franse republikeinen,  3 stukken grond  “gekocht om ze te redden”  de Corte Lyne,  het Kapellestik en het Kromstik:  samen  2 gemeten  2 lijnen  81 roeden (Gesch .  Zedelgem  door Fr. Ronse  Blz 245).  Waarschijn1ijk kocht hij ook de Abdijmolen van Sint-Andries.  Er  bestaat  geen zekerheid of hij op de hofstede van zijn vader bleef wonen.

C.    Te Sint – Andries   1824 - 1913.

8. Hubert De Keyser. 

Geboren  te  Zedelgem  1 juli 1787,  is hij overleden te Sint-Andries de  (wordt voortgezet in: Stamboom van de familie De Keyser (slot) )

 

Stamboom van de familie De Keyser (vervolg Deel 2)

Rene De Keyser

Rond de poldertorens
1960
02
018-020
Achiel Calus
2023-06-19 14:37:15