Korte Verslagen - 1959

28 Januari 1959.

Vertegenwoordigers van Oostkerke, Moerkerke, Hoeke, Damme, Westkapelle en Knokke kwamen samen om over te gaan tot de definitieve oprichting van de Kring voor Heemkunde en Geschiedenis.

De heer Rene De Keyser heet de vergadering welkom. Daarna legt hij uit hoe het gebied der Vroegere Vierschaar van Dudzele werd gekozen als werk- en wervingsterrein van de Kring. Z.E.H. Lowyck, die de vergadering voorzit, handelt over het drievoudig doel van een Kring als deze:

 1. waken over ons kultureel en historisch bezit : beletten dat het vernietigd wordt, dat het ontvreemd wordt;
 2. kennen van ons kultureel en historisch bezit : door persoonlijke studie en door werkvergaderingen;
 3. de eerste twee doelstellingen aanwakkeren bij de bevolking, vooral langs de school, en ook door voordracht, tijdschrift, heemkundige wandeling en derg.

Voorlopig zal de naam “Heemkundige Kring Sint-Guthago” gebruikt worden . Als de Kring meer voltallig kan vergaderen, zal daar definitief over beslist worden.

Voorlopig fungeren :

 • als Voorzitter : Dhr. Rene De Keyser ,
 • als Secretaris, : Broeder Gaëtan.

Verder houdt Z.E.H. Lowyck een hoogst gewaardeerd praatje over de genealogie Der Kaarten van onze streek. Hij stelt zijn zeer volledige reeks steekkaarten over deze stof , voor raadpleging ter beschikking.

11 Maart 1959.

De Voorzitter geeft lezing van de “ Mededelingen N° 1 “ van het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde.

Een schema over “Inrichting, Doel en Manier van Werken” van onze Kring, schema door Voorzitter en Secretaris opgemaakt, wordt aan de leden uitgereikt, door de Voorzitter voorgedragen en druk besproken. (1)

Het lidmaatschapsgeld wordt bij algemeen verzoek, vastgesteld op 50 Fr. 5teunende leden betalen een minimum bijdrage van 100 Fr.

We halen verder enkele punten aan, uit de bespreking van “Initiatieven”

 1. Dhr. Yves Parmentier wordt gelukgewenst om het redden van het landschap : “De Krinkeldijk”.
 2. Bij de heropbouw van de toren van Qostkerke werden in de westelijke steunbeer horizontale gaten gevonden, die dienden om de deur langs binnen te barrikaderen.
  Jammer genoeg niet zichtbaar bewaard.
 3. Drie monumenten uit ons Heem worden bedreigd: de schone Vluchtheuvel , oost van de baan Eyenbroeke—Westkapelle;het Fort Sint Paul te Knokke, laatste overblijvend fort van de Cantelmolinie;  de Dorpsmolen  van Oostkerke. Wij willen ons inspannen om die te redden.
 4. In de 2e helft van de 18e eeuw werd de Pastoor van Oostkerke betaald door de Hoofdman om de parochiale registers over te schrijven. Zijn er ook op andere plaatsen zulke dubbels te vinden ?
 5. Over het voorbeeld van in kaart brengen van Eeke - molen; en over de drie landschappen met een prachtmolen, verschijnt er een mededeling in onze Handelingen.
 6. Op het kerkhof van Oostkerke werden reeds 2 graven in veldsteen gevonden. Dhr, R. De Keyser bezit foto en beschrijving. Er zijn geen andere voorbeelden van die aard in het noorden gekend.

Help tegen de volgende aflevering de lijst en de beschrijving opmaken van de Schoorstenen met Haardtegel s uit de streek : “ROND DE POLDERTORENS"
--------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Belangstellenden kunnen dit schema bekomen bij het Bestuur.

Korte Verslagen - 1959

Redactie

Rond de Poldertorens
1959
01
017-018
Achiel Calus
2023-06-19 14:44:32