Geschiedenis van 't Klooster der Paters Recolletten te Poperinghe
Opdedrinck, Juliaan
140 p.
1
OBKH_KHSF [SF] 245.4
Kloosters
geschiedenis