Reglementen inzake zeevaartinspectie ( wet van 5 juni 1972 en koninklijk besluit van 20 juli 1973)
R
telegrafie en telefonie Ministerie van verkeerswezen en van posterijen/t
Belgisch Staatsblad
Brussel
VIII, 8, 13.021-13084, 327 p.
OBKH_KHSF [SF] 392.2
Zeevaart
inspectie