>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
HomeBibliotheek

Museumbibliotheek

bezitTitle
OBKH_KHSF [SF] 375.2Hotel De Bruges Blankenberghe : Livres des Factures commenc
OBKH_KHSF [SF] 377.2Wie, wat, waar, wanneer in het verkeer : het wegverkeer onder vorm van vragen en antwoorden
OBKH_KHSF [SF] 380Rekeningboek van Niclays Maertens
OBKH_KHSF [SF] 380Rekeningboek van Niclays Maertens
OBKH_KHSF [SF] 380Rekeningboek van Niclays Maertens
OBKH_KHSF [SF] 380.1Goed garen gesponnen ? : industrialisatie in de provincie West-Vlaanderen, 1800-1940
OBKH_KHSF [SF] 380.1De Belgische nijverheid
OBKH_KHSF [SF] 382Het nieuwe licht uit Langerbrugge 1900-1940
OBKH_KHSF [SF] 386.5Vlaslinnen van wieg tot graf : 7000 jaar ten dienste van de mensheid
OBKH_KHSF [SF] 386.9Borstels : overbekend, miskend
OBKH_KHSF [SF] 390.9De Polderwet : 3 juni 1957
OBKH_KHSF [SF] 392.2Reglementen inzake zeevaartinspectie ( wet van 5 juni 1972 en koninklijk besluit van 20 juli 1973)
OBKH_KHSF [SF] 392.2De rechter of zijn eigen advokaat
OBKH_KHSF [SF] 393Table g
OBKH_KHSF [SF] 393.31Les codes et les lois sp
OBKH_KHSF [SF] 394.6Recueil de lois, arrêtés, règlements etc., concernant l'administration des eaux et polders de la Flandre Orientale
OBKH_KHSF [SF] 394.6Recueil de lois, arrêtés, règlements etc., concernant l'administration des eaux et polders de la Flandre Orientale
OBKH_KHSF [SF] 394.8Museumrechtwijzer : juridisch handboek voor musea
OBKH_KHSF [SF] 395.42Inventaris van de verzameling procesbundels van het Brugse Vrije : een juridische bron voor de geschiedenis van landbouw en platteland in de 17de en 18de eeuw
OBKH_KHSF [SF] 395.42Inventaris van de verzameling procesbundels van het Brugse Vrije : een juridische bron voor de geschiedenis van landbouw en platteland in de 17de en 18de eeuw
OBKH_KHSF [SF] 396.23Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens op Zee : Londen 1948
OBKH_KHSF [SF] 396.23Scheepvaartreglement voor de Beneden Zeeschelde
OBKH_KHSF [SF] 396.23Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee : en bepalingen betreffende de verkeersscheidingsstelsels, routeringssystemen en betonningstelsel
OBKH_KHSF [SF] 396.23Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, kusthavens en -stranden : Koninklijk besluit van 4 augustus 1981
OBKH_KHSF [SF] 396.23Scheepvaartreglement voor de Beneden Zeeschelde