>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
HomeBibliotheek

Museumbibliotheek

bezitTitle
OBKH_KHSF [SF] 475.2Aan zee : nieuwe methode voor het leeren lezen, schrijven, opstellen, zuiver schrijven en beschaafd spreken
OBKH_KHSF [SF] 475.2Taalschat : spraakleer, woordenkeus, spreekwoorden, uitdrukkingen
OBKH_KHSF [SF] 475.2Wij leren Nederlands
OBKH_KHSF [SF] 475.2Regeltafel (spelling)
OBKH_KHSF [SF] 475.2Proeve van een functionele spraakkunst voor de L.S.
OBKH_KHSF [SF] 475.2Practisch taalboekje bewerkt naar het officieel programma der lagere scholen
OBKH_KHSF [SF] 475.2Praktische Nederlandse spraakkunst voor de lagere school
OBKH_KHSF [SF] 475.2Wij leren Nederlands
OBKH_KHSF [SF] 475.2Wij leren Nederlands
OBKH_KHSF [SF] 475.2Op nieuwe banen : taal-stelboek voor de lagere school
OBKH_KHSF [SF] 475.2Wij leren Nederlands
OBKH_KHSF [SF] 475.2Le n
OBKH_KHSF [SF] 475.2Wij leren Nederlands
OBKH_KHSF [SF] 475.2Taken bij "Taal groeit"
OBKH_KHSF [SF] 475.2Werkschrift bij "Taal groeit"
OBKH_KHSF [SF] 475.2Taalwerkboek
OBKH_KHSF [SF] 475.2Taal-, stijl- en stelboek ten dienste van de hoogere klassen der lagere scholen en de lagere klassen der normaal- en middelbare scholen
OBKH_KHSF [SF] 475.2Praktische Nederlandse spraakkunst voor de lagere school
OBKH_KHSF [SF] 475.2Praktische Nederlandse spraakkunst ten dienste van vierde graads-onderwijs, technische scholen, kostscholen en colleges
OBKH_KHSF [SF] 475.2Aan zee : nieuwe methode voor het leeren lezen, schrijven, opstellen, zuiver schrijven en beschaafd spreken
OBKH_KHSF [SF] 475.2Taalschat : spraakleer, woordenkeus, spreekwoorden, uitdrukkingen
OBKH_KHSF [SF] 475.2Wij leren Nederlands
OBKH_KHSF [SF] 475.24De ontleding : brug tussen lager en middelbaar onderwijs
OBKH_KHSF [SF] 475.24Geen spelfouten meer : nieuwe spelling 1956 met 80 herhalingsdictees en 800 zinnen ter ontleding
OBKH_KHSF [SF] 475.24Geen spelfouten meer : nieuwe spelling 1956 met 80 herhalingsdictees en 800 zinnen ter ontleding